Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - AMvB inpassing lwoo en pro gepubliceerd in Staatsblad

Nieuws

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad.

 - Blog Anjo Coppus: een dag meelopen met de Onderwijsinspectie

Anjo CoppesBlog

Het was staatssecretaris Sander Dekker die met het voorstel kwam: een dag meelopen met de Onderwijsinspectie. Ik had het gevoel dat dit cijfermonster alleen maar gegevens wilde verzamelen, om zo te beslissen hoe goed het met je school gaat.

 - 1 jaar passend onderwijs: goed van start, maar nog wel werk in uitvoering

Nieuws

Staatssecretaris Sander Dekker stuurde 2 weken geleden de zevende voortgangsrapportage naar de Eerste en Tweede Kamer. Belangrijkste boodschap: passend onderwijs is goed van start. Op 30 juni sprak de Tweede Kamer hierover met de staatssecretaris.

 - Nieuwe kengetallen samenwerkingsverbanden zijn beschikbaar

Nieuws

De nieuwe kengetallen van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs staan op de website. Deze kengetallen zijn gebaseerd op teldatum 1 oktober 2014 (peilmoment december 2014).


Meer nieuws Meer blogs en video's

Passend onderwijs van start

Het is zover: alle scholen zijn van start met passend onderwijs. Welke thema's zijn op dit moment actueel?

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij