Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

PActueel

Kom op 27 oktober naar de Voor de Jeugd Dag in Amsterdam!

Logo Voor de Jeugd DagNieuws

Op 27 oktober 2014 vindt de tweede ‘Voor de Jeugd Dag’ plaats in de Westergasfabriek in Amsterdam. Samenwerkingsverbanden, gemeenten en onderwijsprofessionals zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Passend onderwijs en inclusief onderwijs vormgeven

Teun DekkerBlog

De eerste schoolweek van het schooljaar 2014-2015 is voorbij. De kinderen zijn vertrokken en in sommige klassen zag ik nog leerkrachten in gesprek met ouders. Ik liep met een glimlach door de school. Trots op ons team.

Website passend onderwijs vernieuwd

Nieuws

Het is zover: passend onderwijs is van start. Alle scholen en samenwerkingsverbanden zijn er klaar voor, maar dit schooljaar wordt pas echt duidelijk hoe alles in de praktijk uitpakt. We wensen u een goed schooljaar toe!

Animatiefilmpje: passend onderwijs in 3 minuten

Animatiefilmpje passend onderwijsVideo

Deze animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.


Meer nieuws Meer blogs en video's

Passend onderwijs van start

Het is zover: alle scholen zijn van start met passend onderwijs. Welke thema's zijn op dit moment actueel?

@Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.