Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Eerste uitspraken geschillencommissie passend onderwijs

Nieuws

Het is niet altijd eenvoudig om een passende plek te vinden voor een leerling. Komen partijen er samen echt niet uit, dan kunnen ouders naar de geschillencommissie passend onderwijs stappen.

 - Plein Midden Twente: van verbinden naar vervlechten

PMTNieuws

Plein Midden Twente (PMT) – subregio van samenwerkingsverband 2302 – zette een complete zorgstructuur op om passend onderwijs en zorg voor jeugd te verbinden. Na verbinden is het nu tijd voor de volgende stap: vervlechten.

 - Blog: Sectorplan PO draagt bij aan goed werkgeverschap

Loek van der KroonBlog

De leerlingendaling en de zorg die dat geeft in de sector primair onderwijs (PO) is al een paar jaar aan de gang. Ook de invoering van passend onderwijs heeft in sommige regio’s grote impact.

 - Vanuit autisme bekeken onderzoekt levensbrede aanpak autisme

Nieuws

Leerlingen met autisme ontwikkelen zich anders dan doorsneeleerlingen. Daardoor hebben ze vaak behoefte aan maatwerk. Het programma Vanuit autisme bekeken (VAB) spant zich daarom in voor bewustwording over autisme en het belang van maatwerk voor deze kinderen.


Meer nieuws Meer blogs en video's

Passend onderwijs van start

Het is zover: alle scholen zijn van start met passend onderwijs. Welke thema's zijn op dit moment actueel?

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij