Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - DUO vervroegt voorlopige ‘foto’ voor vo

Nieuws

DUO maakt elk jaar na de 1-oktobertelling een ‘foto’ van de gegevens die scholen op dat moment hebben uitgewisseld met BRON. De voorlopige foto voor het voortgezet onderwijs wordt vanaf dit jaar door DUO vastgesteld op 15 oktober.

 - Nomineer uw Leraar van het Jaar!

Nieuws

Kent u een geweldige leraar die zijn leerlingen en collega’s dagelijks weet te inspireren? Een leraar die zijn vak verstaat en die als ambassadeur vakmanschap en passie uitstraalt? Nomineer die leraar dan voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2015.

 - Blog: Terugdringen van de bureaucratie

Lia van GrinsvenBlog

We staan aan de vooravond van de aanmeldingsprocedure voor het nieuwe schooljaar. De scholen binnen de Meierij voeren gesprekken over de ondersteuningsbehoefte en we zien de aanvragen tegemoet voor toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) voor het speciaal onderwijs.

 - Eerste Kamer stemt in met inpassing lwoo en pro

Nieuws

De Eerste Kamer heeft op 31 maart ingestemd met het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs. Op 1 augustus 2015 gaat de nieuwe wet in.


Meer nieuws Meer blogs en video's

Passend onderwijs van start

Het is zover: alle scholen zijn van start met passend onderwijs. Welke thema's zijn op dit moment actueel?

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij