Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Landelijke regeling voor bekostiging emb-leerlingen

Twee verstandelijk beperkte jongeren zitten te verven in de klasNieuws

Scholen kunnen in het schooljaar 2015-2016 bijzondere bekostiging aanvragen voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (emb-leerlingen). Per leerling een verzoek indienen voor aanvullende bekostiging hoeft niet meer.

 - “Blijf niet te lang aanmodderen met diabeteszorg”

Aan het woord

Drostenburg is een school voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap, of een chronische ziekte. Leerlingen met diabetes komen bij ons op school als het in het regulier onderwijs niet meer gaat.

 - Blog: onze ambulant begeleiders zijn nu experts in de scholen

Jan HouwingBlog

Het tripartiet akkoord stelde ons samenwerkingsverband voor een pittige opgave: we moeten de voormalige ambulant begeleiders (AB’ers) binnen REC 3 en 4 overdragen aan de scholen en/of het samenwerkingsverband (swv). Zo konden deze mensen hun baan behouden.

 - Nieuwe kengetallen samenwerkingsverbanden zijn beschikbaar

Nieuws

De nieuwe kengetallen van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs staan op de website. Deze kengetallen zijn gebaseerd op teldatum 1 oktober 2014 (peilmoment december 2014).


Meer nieuws Meer blogs en video's

1 jaar passend onderwijs

Alle scholen zijn inmiddels 1 jaar op weg met passend onderwijs. Welke thema's zijn op dit moment actueel?

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij