Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

PActueel

Website passend onderwijs vernieuwd

Nieuws

Het is zover: passend onderwijs is van start. Alle scholen en samenwerkingsverbanden zijn er klaar voor, maar dit schooljaar wordt pas echt duidelijk hoe alles in de praktijk uitpakt. We wensen u een goed schooljaar toe!

Wat verwachten ouders van passend onderwijs?

Nieuws

Zorg voor heldere, transparante en toegankelijke informatie vanuit de school. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Wat verwachten ouders van passend onderwijs?’ van het netwerk ouderinitiatieven.

Tweede Kamer bespreekt passend onderwijs

Algemeen overleg 3 juliNieuws

De Tweede Kamer sprak op 3 juli met staatssecretaris Sander Dekker over de voortgang van passend onderwijs. De staatssecretaris complimenteerde scholen en samenwerkingsverbanden voor het werk dat ze de afgelopen maanden hebben verzet.

Animatiefilmpje: passend onderwijs in 3 minuten

SAUS_MAINEDIT25_PO_v6_lowVideo

Deze animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.


Meer nieuws Meer blogs en video's

Passend onderwijs van start

Het is zover: alle scholen zijn van start met passend onderwijs. Welke thema's zijn op dit moment actueel?

@Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.