Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Maatregelen passend onderwijs in Kamerbrief onderwijs op andere locatie

Nieuws

In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris Sander dekker onder meer maatregelen voor om leerlingen die tijdelijk of gedeeltelijk geen onderwijs kunnen volgen vanwege een lichamelijke of psychische reden, toch onderwijs te bieden.

 - ‘Als leren niet (meer) vanzelf gaat’

Riet Greefhorst.500x272Blog

Vera is 6 jaar en heeft veel zin om te starten in groep 3. Ze wil graag leren lezen. Helaas wordt Vera al spoedig belemmerd in dit proces. De epilepsie is niet onder controle.

 - Website gelanceerd over Evaluatie Passend onderwijs

Logo Evaluatie passend onderwijs.500x272Nieuws

De meerjarige evaluatie van passend onderwijs is sinds kort te volgen op de website evaluatiepassendonderwijs.nl. Daar geven onderzoekers informatie over de verschillende deelonderzoeken en worden de uitkomsten gedeeld met alle geïnteresseerden.

 - “Zo’n ‘pakketje’ als Elyse hadden ze nog niet eerder gehad”

Annelies en Elyse.500x272Aan het woord

In groep 1 las Elyse (13) de klas al voor. Maar moeder Annelies moest haar ook onder de arm mee naar de basisschool nemen. Nu, op het voortgezet onderwijs gaat het veel beter. “Ik ben er heel tevreden over....


Meer nieuws Meer blogs en video's

1 jaar passend onderwijs

Alle scholen zijn inmiddels 1 jaar op weg met passend onderwijs. Welke thema's zijn op dit moment actueel?

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij