Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Aan de slag met inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs

Nieuws

De Tweede Kamer heeft op 10 maart ingestemd met het wetsvoorstel dat de inpassing van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs regelt. Op 31 maart stemt de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel.

 - Debat in Tweede Kamer over zorg en onderwijs aan emb-leerlingen

Nieuws

Staatssecretaris Dekker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) spraken gisteren met de Tweede Kamer over zorg en onderwijs voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen (emb-leerlingen).

 - Meld u aan voor ‘Vanuit autisme bekeken’

Nieuws

Volgende week is het Autismeweek. Een goed moment om het programma ‘Vanuit autisme bekeken (VAB)’ onder de aandacht te brengen. Dit programma zet zich in om autisme beter te herkennen, erkennen en drempels te verlagen voor mensen met autisme.

 - Verdwijnt de expertise van ambulant begeleiders?

Joke Lorist-KlappeBlog

De middagpauze op de Twijn is net afgelopen. Een aantal enthousiaste leerlingen van de eindgroep van het so komt de school binnen. Vanochtend zijn ze op bezoek geweest bij het Hengeveldcollege, onze vso-locatie.


Meer nieuws Meer blogs en video's

Passend onderwijs van start

Het is zover: alle scholen zijn van start met passend onderwijs. Welke thema's zijn op dit moment actueel?

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij