Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Samenwerkingsproject Almere zorgt voor minder zware jeugdzorg

Nieuws

Een kind heeft vaak meer ondersteuning op school nodig dan het onderwijs kan bieden. In Almere trekken gemeente, Passend Onderwijs Almere en jeugdhulp daarbij samen op. Als een kind extra zorg nodig heeft, krijgt het ondersteuning op de eigen school....

 - Nederlandse Vereniging voor Autisme pleit voor maatwerkoplossing

Nieuws

Voor kinderen met autisme kost een normale schooldag veel meer energie dan voor iemand zonder autisme. In België mogen deze kinderen daarom één dag per week thuisblijven. De Nederlandse Vereniging voor Autisme ziet deze regeling ook graag naar Nederland...

 - Veel kwetsbare jongeren in noorden en grote steden

Nieuws

Onderwijs in cijfers is met landelijke cijfers gekomen over jongeren in kwetsbare positie. Vooral de noordelijke regio’s en grote steden scoren hoog. Jongeren zijn vaak kwetsbaar als zij vanuit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg) naar...

 - Bijeenkomst over opting out lwoo op 20 september 2017

Nieuws

Op 20 september 2017 houden het Steunpunt Passend Onderwijs VO en OCW een bijeenkomst over opting out. Deze meeting is bedoeld voor samenwerkingsverbanden (swv’en) die al werken met opting out of komend jaar daarmee gaan starten. Swv’en zijn sinds 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de...


Meer nieuws Meer blogs en video's

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij