Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Deze website gaat per 1 augustus 2018 verdwijnen. Alle informatie over passend onderwijs vindt u dan op de website van de rijksoverheid.

Actueel

 - Tips voor inclusief onderwijs van basisschool De Verrekijker

Nieuws

Inclusief onderwijs is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Gelukkig ziet In1school dat steeds meer scholen pionieren op het gebied van inclusief onderwijs en hun kennis en kunde hierover met elkaar delen. Dit doen ze bijvoorbeeld via...

 - Na plusklas ook praktijkklas groot succes: ‘Nu komen ze tot hun recht’

Nieuws

Naast de plusklas heeft Accrete Christelijk onderwijs en opvang ook een praktijkklas. Kinderen die de andere dagen zitten te zuchten en te zweten achter hun boeken, steken op woensdag de handen uit de mouwen.

 - Kinderen met gedragsproblemen: speciaal of regulier onderwijs?

Nieuws

Inge Zweers volgde voor haar proefschrift inclusieve en exclusieve leerlingen met gedragsproblemen. Uit haar onderzoek kwam naar voren dat exclusief onderwijs vaak leidt tot betere prestaties bij leerlingen.

 - Plein 013 onderzoekt ervaringen passend onderwijs

Nieuws

Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen die ook. Voor een deel kan deze steun echter beter. De oorzaken liggen in werkdruk en te weinig handen in de klas. Dat blijkt uit een onderzoek dat het samenwerkingsverband Plein 013...

Uitgelicht

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij