Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Passend onderwijs en BTW

Nieuws

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn vrijgesteld van BTW voor de taken zoals die zijn opgesomd in artikel 18a, zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 17a, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs. Concreet...

 - Internetconsultatie wetsvoorstel regionale samenwerking vroegtijdig schoolverlaten

Met het wetsvoorstel ‘regionale samenwerking vroegtijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie’ komt er een wettelijke basis voor voortzetting van de vsv-aanpak. Het wetsvoorstel staat tot 8 maart 2017 open voor internetconsultatie.

 - G4 slaan handen ineen tegen thuiszitten

Nieuws

De vier grote steden en acht samenwerkingsverbanden hebben voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen.

 - “Eigenlijk willen we nog veel verder gaan”

Nieuws

Leerlingen die vanuit de reguliere school uiteindelijk toch naar het speciaal (basis)onderwijs gaan: bij de Vuurvlinder is het al weer een paar jaar niet voorgekomen. Het gaat dus goed met passend onderwijs bij stichting Palludara, waar de Vuurvlinder onderdeel...


Meer nieuws Meer blogs en video's

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij