Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - “Onze governance met een onafhankelijke voorzitter werkt uitstekend”

Aan het woord

De governance van samenwerkingsverbanden moet zorgen voor een goede scheiding van bestuur en toezicht. Samenwerkingsverband Eemland koos voor een onafhankelijk voorzitter van het bestuur. Directeur-bestuurder Riemer Poortstra legt uit waarom.

 - Regionale bijeenkomsten Maatwerk en flexibilisering

Nieuws

Om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden en zo thuiszitten te voorkomen, zijn maatwerk en flexibilisering onmisbaar. In het veld leven er verschillende vragen rond maatwerk en flexibilisering. Welke vormen van maatwerk zijn er? Hoe realiseer je meer...

 - Onderwijschallenge Vanuit Autisme Bekeken

Nieuws

De coalitie Vanuit autisme bekeken (VAB) start binnenkort met de onderwijschallenge (#onderwijschallengeVAB). Deelnemers ontvangen gedurende vijf weken met vaste regelmaat tips, inspiratiebronnen, ideeën, materialen en opdrachten toegestuurd, waarmee ze direct aan het werk kunnen.

 - Ouderbetrokkenheid op verschillende manieren

Nieuws

Een van de thema’s tijdens de Thuiszitterstop van afgelopen 6 februari, was de samenwerking tussen ouders en onderwijs. Dit onderwerp werd besproken aan een populaire gesprekstafel – in twee rondes deden maar liefst 63 deelnemers mee. Goede en minder...


Meer nieuws Meer blogs en video's

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij