Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Twist-app voor leerlingen met beperking wint Project Speciaal ’17

De Twist-app heeft de prijs Project Speciaal 2017 gewonnen. De Twist-app is bedoeld voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen.

 - Kleinere havo/vwo-klas tegen te veel prikkels

Praktijkverhaal

Leerlingen met een vorm van autisme hebben behoefte aan structuur. Maar sommigen kregen nog te veel prikkels in een klas met 24 leerlingen. Daarom startten scholengemeenschap Singelland en RENN4 dit jaar het Matrix Lyceum.

 - Verhalen uit de praktijk op passendonderwijsis.nl

Praktijkverhaal

Mooie praktijkverhalen lees je op de nieuwe website passendonderwijsis.nl,

 - Plein 013 onderzoekt ervaringen passend onderwijs

Nieuws

Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen die ook. Voor een deel kan deze steun echter beter. De oorzaken liggen in werkdruk en te weinig handen in de klas. Dat blijkt uit een onderzoek dat het samenwerkingsverband Plein 013...

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij