Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Informatie passend onderwijs naar rijksoverheid.nl

Nieuws

De informatie over passend onderwijs die op de website passendonderwijs.nl staat, vindt u vanaf 1 augustus op rijksoverheid.nl. Surft u naar www.passendonderwijs.nl, dan wordt u automatisch doorverwezen naar de website van de Rijksoverheid. Door de informatie over passend onderwijs...

 - Maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking

Nieuws

Vanaf 1 augustus 2018 wordt maatwerk in onderwijstijd mogelijk voor leerlingen die door psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Deze kinderen kunnen dan een aangepast onderwijsprogramma krijgen dat afwijkt van het minimum aantal uren...

 - Minister Slob spreekt Tweede Kamer over passend onderwijs

Nieuws

Op veel plekken wordt hard gewerkt om kinderen en jongeren goed te ondersteunen en daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijkertijd zijn er nog verbeteringen nodig. Dat concludeert minister Slob in zijn brief over passend onderwijs die hij op 25...

 - Ouderbetrokkenheid op verschillende manieren

Nieuws

Een van de thema’s tijdens de Thuiszitterstop van afgelopen 6 februari, was de samenwerking tussen ouders en onderwijs. Dit onderwerp werd besproken aan een populaire gesprekstafel – in twee rondes deden maar liefst 63 deelnemers mee. Goede en minder...

Uitgelicht

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij