Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Mandy’s zoon gaat al 3 jaar niet naar school: ‘In groep 4 kreeg hij een burn-out’

Nieuws

Al drie jaar zit de 13-jarige zoon van Mandy Mennings thuis, omdat hij vastliep in het onderwijs. Van een vrolijk en ondernemend kind zag ze hem veranderen in een jongen die zijn bed niet meer uitkwam en zichzelf niet...

 - Geef het Passend Onderwijs niet de schuld voor thuiszitters

Blog

In de media lijkt er geen twijfel over te bestaan dat het Passend Onderwijs totaal mislukt is. Als bewijs wordt aangehaald dat er 4000 kinderen thuiszitten, maar dat ligt niet aan de invoering van het passend onderwijs, betoogt Hetty...

 - 19 juni: Bijeenkomst over opting out lwoo

Agenda

Op 19 juni organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out voor swv-en die reeds werken met opting out en voor swv-en die dit jaar zijn gestart of in de toekomst...

 - Ouderbetrokkenheid op verschillende manieren

Nieuws

Een van de thema’s tijdens de Thuiszitterstop van afgelopen 6 februari, was de samenwerking tussen ouders en onderwijs. Dit onderwerp werd besproken aan een populaire gesprekstafel – in twee rondes deden maar liefst 63 deelnemers mee. Goede en minder...

Uitgelicht

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij