Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - 3 vragen aan de zorgcoördinator (1)

Zorgcoördinatoren zijn de aangewezen professionals om vragen over 2,5 jaar passend onderwijs aan voor te leggen. Deel 1: Hanna Navarro van het Reynaertcollege in Hulst.

 - De Fontein: schoolvoorbeeld van passend onderwijs

Nieuws

Bijzonder’ en ‘gewoon’: voor basisschool De Fontein Oranjestraat zijn het synoniemen. Want wat is er zo anders aan een kind dat wat extra begeleiding nodig heeft? Behalve dan dat zo’n leerling zonder De Fontein misschien in het speciaal onderwijs...

 - Tweede Kamer spreekt met staatssecretaris over passend onderwijs

Op 15 december was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over passend onderwijs. Hierin werd de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs besproken.

 - “Eigenlijk willen we nog veel verder gaan”

Nieuws

Leerlingen die vanuit de reguliere school uiteindelijk toch naar het speciaal (basis)onderwijs gaan: bij de Vuurvlinder is het al weer een paar jaar niet voorgekomen. Het gaat dus goed met passend onderwijs bij stichting Palludara, waar de Vuurvlinder onderdeel...


Meer nieuws Meer blogs en video's

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij