Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Ineens epilepsie in je leven

Blog

Jeremy moest regelmatig naar de epilepsiekliniek. Op school kwam er een onderwijskundig begeleider van het LWOE. Jeremy’s docenten en klasgenoten kregen voorlichting over zijn epilepsie en de gevolgen daarvan. Er kwam een aanvalsprotocol, zodat iedereen wist hoe te handelen.

 - “We hebben een cirkel om hem heen gebouwd”

Nieuws

“Hou hem goed in de gaten, want er is iets.” Je zal het als moeder maar horen over je kind. En toen moest Hielke nog aan de basisschool beginnen. Maar die basisschool bleek gelukkig wel de goede.

 - Regiobijeenkomsten lwoo en praktijkonderwijs

Nieuws

Het ministerie van OCW werkt de komende periode aan een nieuwe bekostigingssystematiek voor lwoo en pro, en aan het loslaten van de landelijke criteria. Wilt u hierover meedenken? Kom dan naar één van de drie regionale bijeenkomsten eind oktober.

 - “Eigenlijk willen we nog veel verder gaan”

Nieuws

Leerlingen die vanuit de reguliere school uiteindelijk toch naar het speciaal (basis)onderwijs gaan: bij de Vuurvlinder is het al weer een paar jaar niet voorgekomen. Het gaat dus goed met passend onderwijs bij stichting Palludara, waar de Vuurvlinder onderdeel...


Meer nieuws Meer blogs en video's

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij