Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

Nieuws

Op 6 december 2016 is de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris spreekt zijn waardering uit voor de inspanning van leraren, scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die in de afgelopen tweeëneenhalf jaar betekenisvolle stappen hebben...

 - Een vrolijk kind, dat nu zonder strijd naar school gaat

Blog

Bente is een meisje uit groep 6 met PDD-NOS. Ze heeft een hekel aan school en blijft liever thuis, waar er regelmatig strijd is om haar juist naar school te krijgen. Op school merken ze niet zoveel aan haar....

 - Regiobijeenkomsten lwoo/pro

De verdere inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs: daarover waren eind oktober drie regionale bijeenkomsten georganiseerd. Het ministerie van OCW werkt de komende periode aan een nieuwe bekostigingssystematiek voor lwoo en pro en aan het loslaten van...

 - “Eigenlijk willen we nog veel verder gaan”

Nieuws

Leerlingen die vanuit de reguliere school uiteindelijk toch naar het speciaal (basis)onderwijs gaan: bij de Vuurvlinder is het al weer een paar jaar niet voorgekomen. Het gaat dus goed met passend onderwijs bij stichting Palludara, waar de Vuurvlinder onderdeel...


Meer nieuws Meer blogs en video's

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij