Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Internetconsultatie technische wetswijziging passend onderwijs

Nieuws

Er zijn verschillende, vooral technische wijzigingen voor de Wet passend onderwijs opgesteld. Door aan de internetconsultatie voor die wijzigingen mee te doen kan iedereen vanaf deze week (16-82016) reageren op de voorstellen.

 - Video Rick tijdens Thuiszitterstop 2016

Video

Op de Thuiszitterstop van 2016 werd een video over Rick vertoond. Omdat zijn i-groep verdween, kwam hij negen maanden thuis te zitten. Nu zit hij, met begeleiding weer volledig op school.

 - Praktische informatietoets passend onderwijs

Nieuws

Ouders & Onderwijs heeft samen met een aantal partijen een eenvoudige manier ontwikkeld om de informatievoorziening op scholen of samenwerkingsverbanden over passend onderwijs te toetsen.

 - Opting out lwoo door samenwerkingsverband Groningen Stad

Nieuws

Vooruitlopend op het loslaten van de landelijke criteria en duur van lwoo en lwoo-licenties, kunnen samenwerkingsverbanden zoals Groningen Stad kiezen om van de regels voor de vaste indicatiecriteria en de lwoo-licenties af te wijken (opting out).


Meer nieuws Meer blogs en video's

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij