Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs

Nieuws

Op 20 juni 2017 is de Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze voortgangsrapportage kijkt de staatssecretaris terug op (bijna) drie jaar passend onderwijs. Bij de start van passend onderwijs is uitgegaan van een invoeringsperiode...

 - Het vastgelopen kind: wie is schuldig?

Ouders zoeken hun weg met hun kind dat ze zien lijden. Al snel merken ze dat de opvoeding, die wel werkt bij hun andere kinderen, niet bij dit kind werkt. Ze geven meer mee en beschermen het kind meer....

 - Scan passend onderwijs vo: inzicht en gesprekstof

Een mooi instrument om het gesprek over passend onderwijs mee op gang te brengen. Dat is de scan passend onderwijs, die al weer ruim een jaar op de website van de VO-raad te vinden is. “Een prima middel om...

 - Ouderbetrokkenheid op verschillende manieren

Nieuws

Een van de thema’s tijdens de Thuiszitterstop van afgelopen 6 februari, was de samenwerking tussen ouders en onderwijs. Dit onderwerp werd besproken aan een populaire gesprekstafel – in twee rondes deden maar liefst 63 deelnemers mee. Goede en minder...


Meer nieuws Meer blogs en video's

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij