Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Algemeen Overleg passend onderwijs

Nieuws

Op 5 juli was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over passend onderwijs. Hierin werd de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs besproken. De staatssecretaris heeft in het debat teruggeblikt op de afgelopen drie jaar passend onderwijs.

 - “Knap dat al die scholen aan het gezamenlijk belang gedacht hebben”

Aan het woord

Opting out: samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland is een van de inmiddels 26 die afwijken van de landelijke regels voor de toewijzing van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Met succes, vertellen twee schooldirecteuren: “Er zijn eigenlijk alleen maar plussen.”

 - OnderwijsJeugd blijft in beweging

Nieuws

Meer actuele informatie, meer praktijkvoorbeelden en een duidelijker beeld van de beschikbare expertise: de website onderwijsjeugd.nl blijft zich vernieuwen naarmate de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp zich verder ontwikkelt.

 - Ouderbetrokkenheid op verschillende manieren

Nieuws

Een van de thema’s tijdens de Thuiszitterstop van afgelopen 6 februari, was de samenwerking tussen ouders en onderwijs. Dit onderwerp werd besproken aan een populaire gesprekstafel – in twee rondes deden maar liefst 63 deelnemers mee. Goede en minder...


Meer nieuws Meer blogs en video's

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij