Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Onderzoeksrapport: ‘Doet de geschillencommissie passend onderwijs ertoe?’

Nieuws

Ouders zijn ontevreden over uitspraken geschillencommissie: 60% vindt dat scholen uitspraken van de geschillencommissie passend onderwijs niet uitvoeren.

 - Onderwijs en jeugdhulp in verbinding voor betere zorg

Nieuws

Om eventuele obstakels in de ontwikkeling van kinderen en jongeren tijdig te signaleren, is het van belang dat onderwijs en jeugdhulp goed met elkaar samenwerken.

 - IQ-grens verplichte eindtoets basisschool verhoogd

De IQ-grens van leerlingen die geen verplichte eindtoets hoeven te maken, is verhoogd van 70 naar 75. Vanaf schooljaar 2017-2018 bevatten eindtoetsen ook de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/vmbo basis’.

 - Kabinet zet ingezette koers passend onderwijs voort

Het nieuwe kabinet zet de ingezette systematiek van passend onderwijs voort. Dat blijkt uit het Regeerakkoord dat dinsdag 10 oktober 2017 bekend werd gemaakt. Wel onderzoekt het kabinet op welke wijze het leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij