Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Hoe de groei van het speciaal onderwijs zich aankondigde

Nieuws

Het kreeg eerder veel aandacht en ook de Onderwijsinspectie staat erbij stil: het speciaal onderwijs is voor het eerst in jaren landelijk een klein beetje gegroeid. Wie inzoomt op de cijfers, ziet dat de kentering al eerder kwam. De...

 - Docent bedenkt nieuw model voor omgaan met probleemgedrag: Rakis

Nieuws

Hoe ga je om met probleemgedrag? Docent Jelle Koopman deed er onderzoek naar en bedacht er een model voor: Rakis.

 - Niet meer met het busje, maar zelfstandig naar school

Nieuws

Steeds meer gemeenten laten kinderen in het speciaal onderwijs die voorheen afhankelijk waren van leerlingenvervoer zelfstandig reizen. Kinderen volgen daarvoor een training en na afloop krijgen ze een certificaat. En daarna gaan ze zelf met het openbaar vervoer naar school.

 - Doe mee met experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Nieuws

Eind maart 2018 is de beleidsregel voor het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs gepubliceerd. U kunt in de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 aan dit experiment deelnemen.  Het experiment regelt dat een vso-school/vestiging en een reguliere vo-school die geïntegreerd...

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij