Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - Thuiszitterstop vanuit leerlingenperspectief

Video

Maandag 6 februari jl. was de tweede Thuiszitterstop, een ontmoeting tussen de overheid, het onderwijs, de zorg en ouders om te discussiëren over de preventie van en omgang met thuiszitters. Het LAKS maakte een vlog.

 - Wetsvoorstel Handelingsdeel OPP na overeenstemming met ouders

Op 7 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat regelt dat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief pas kan worden vastgesteld nadat overeenstemming met de ouders is bereikt.

 - Informatiebijeenkomst opting out lwoo voor samenwerkingsverbanden

Nieuws

Als samenwerkingsverband van plan om de mogelijkheden naar opting out op het gebied van leerwegondersteunend onderwijs te verkennen? Of al bezig met opting out en de behoefte om ervaringen en aandachtspunten bespreken? Voor deze samenwerkingsverbanden is de bijeenkomst op...


Meer nieuws Meer blogs en video's

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Aanmelden
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij