Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - ‘Aandacht zorgleerlingen gaat niet ten koste van ‘gewone’ leerlingen’

Gaat de extra aandacht voor zorgleerlingen in de klas ten koste van de ‘gewone’ leerlingen? Ja, zegt 79 procent van de leerkrachten. Nee, zegt het Kohnstamm Instituut, het kenniscentrum voor onderwijs, dat er onderzoek naar deed.

 - Waarom zou je als school een zorgleerling toelaten?

De Monitor van KRO NCRV maakte een nieuwe uitzending rondom passend onderwijs. Dit keer ging het om de vraag: ontvangen scholen voldoende middelen om zorgleerlingen de extra ondersteuning te bieden die ze nodig hebben?

 - ‘Leerlingen in speciaal onderwijs kunnen baat hebben bij Virtual Reality’

Nieuws

Leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen veel baat hebben bij het werken met Virtual Reality (VR). Dat bleek tijdens een netwerkbijeenkomst van ICT-coordinatoren in het speciaal onderwijs.

 - Kabinet zet ingezette koers passend onderwijs voort

Regeerakkoord

Het nieuwe kabinet zet de ingezette systematiek van passend onderwijs voort. Dat blijkt uit het Regeerakkoord dat dinsdag 10 oktober 2017 bekend werd gemaakt. Wel onderzoekt het kabinet op welke wijze het leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij