Passend onderwijs

Zoeken

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Actueel

 - ‘Verrassend passend’: Special Governance passend onderwijs

Nieuws

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO heeft een speciale editie uitgebracht van ‘Verrassend Passend’ over de governance van samenwerkingsverbanden.

 - ‘Zorg dat alle scholen expertise hebben over (hoog)begaafdheid’

Praktijkverhaal

(Hoog)begaafdheid is geen vast onderdeel van het curriculum van de lerarenopleidingen. Ook beschikken niet alle scholen over laagdrempelig gespecialiseerde kennis op dit gebied. Dat zou wel het geval moeten zijn, vindt Desirée Houkema. Zij is projectleider ‘(Hoog)begaafdheid en Passend...

 - Vo en jeugdhulp in Utrecht: ‘Samen komen we tot betere oplossingen’

Praktijkverhaal

In voorbereiding op passend onderwijs en de transitie van jeugdhulp, besloten de Utrechtse schoolbesturen en wethouders in 2011 om samen op te trekken.

 - Doe mee met experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Nieuws

Eind januari/begin februari 2018 wordt de beleidsregel voor het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs gepubliceerd. U kunt in de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 aan dit experiment deelnemen. Wilt u komend schooljaar al starten en eerst meer informatie? Meld...

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij