Zoeken

Nieuws

Bekijk het laatste nieuws over passend onderwijs. Onderaan de pagina kunt u naar oudere nieuwsberichten navigeren. Maandelijks op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.

 - Thuiszitterstop vanuit leerlingenperspectief

Maandag 6 februari jl. was de tweede Thuiszitterstop, een ontmoeting tussen de overheid, het onderwijs, de zorg en ouders om te discussiëren over de preventie van en omgang met thuiszitters. Het LAKS maakte een vlog. Meer over 'Thuiszitterstop vanuit leerlingenperspectief'

 - Wetsvoorstel Handelingsdeel OPP na overeenstemming met ouders

Op 7 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat regelt dat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief pas kan worden vastgesteld nadat overeenstemming met de ouders is bereikt. Meer over 'Wetsvoorstel Handelingsdeel OPP na overeenstemming met ouders'

 - Informatiebijeenkomst opting out lwoo voor samenwerkingsverbanden

Als samenwerkingsverband van plan om de mogelijkheden naar opting out op het gebied van leerwegondersteunend onderwijs te verkennen? Of al bezig met opting out en de behoefte om ervaringen en aandachtspunten bespreken? Voor deze... Meer over 'Informatiebijeenkomst opting out lwoo voor samenwerkingsverbanden'

 - Informatiebijeenkomsten ‘Schakelen van school naar werk’ voor vso en praktijkonderwijs

Bent u als (stage)-coördinator, -docent of mentor werkzaam in het vso of praktijkonderwijs?  Wilt u bijgepraat worden over de actuele wijzigingen in de Participatiewet en de Wet Banenafspraak, zodat u de uitstroom van uw... Meer over 'Informatiebijeenkomsten ‘Schakelen van school naar werk’ voor vso en praktijkonderwijs'

 - “Niemand houdt ervan om buitengesloten te worden”

Merlijn zat al 5 jaar thuis toen zijn vorige school en vooral een bepaalde onderwijzer hem te hulp schoot, zodat hij toch zijn basisschoolonderwijs af kon maken. Hij vertelde vorig jaar al enthousiast over wat het voor hem betekende om een meester te hebben die in hem geloofde. Meer over '“Niemand houdt ervan om buitengesloten te worden”'

 - 3 vragen aan de zorgcoördinator (3)

Ze zijn de schakel tussen onderwijs en jeugdhulpverlening en hebben te maken met alle partijen die bij passend onderwijs betrokken zijn. De aangewezen professionals dus om vragen te stellen over 2,5 jaar passend onderwijs. Deel 4: Antonie van Vugt van het Varendonck College. Meer over '3 vragen aan de zorgcoördinator (3)'

 - Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs

Elk halfjaar verschijnt van het meerjarig evaluatieprogramma een samenvatting van de resultaten van passend onderwijs, onder de noemer Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs. Onlangs is deel 2 verschenen, over de eerste ervaringen met de stelselverandering. Meer over 'Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs'

 - Geïntegreerde voorzieningen specialistische onderwijszorg

In het rapport 'Geïntegreerde voorzieningen specialistische onderwijszorg in samenwerkingsverbanden passend onderwijs (po)' wordt verslag gedaan van een praktijkonderzoek naar initiatieven die zich richten op de samenwerking tussen het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). Meer over 'Geïntegreerde voorzieningen specialistische onderwijszorg'
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij