Zoeken

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Passend Onderwijs verschijnt zes keer per jaar. Aanmelden kan via de nieuwsbrievendienst van de Rijksoverheid.

Nieuwsbriefarchief

In het nieuwsbriefarchief vindt u printbare versies van de eerder verzonden nieuwsbrieven uit 2017. Naar het nieuwsbriefarchief.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij