Zoeken

Nieuws

Bekijk het laatste nieuws over passend onderwijs. Onderaan de pagina kunt u naar oudere nieuwsberichten navigeren. Maandelijks op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.

 - Gratis jongerencursus psychische gezondheid van UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft een gratis online cursus ontwikkeld over de psychische gezondheid bij jongeren.  Meer over 'Gratis jongerencursus psychische gezondheid van UMCG'

 - Steeds meer leerlingen een passende plek door creatieve oplossingen van scholen

Vier jaar na de invoering van passend onderwijs vinden steeds meer leerlingen een passende plek op een reguliere school en is de aandacht voor thuiszitters toegenomen.  Meer over 'Steeds meer leerlingen een passende plek door creatieve oplossingen van scholen'

 - Alvast subsidie voor vijftig scholen om werkdruk te verlagen

Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15 januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de werkdruk. Meer over 'Alvast subsidie voor vijftig scholen om werkdruk te verlagen'

 - ‘Niet alleen zorgleerlingen, álle leerlingen profiteren van inclusief onderwijs’

Niet alleen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, maar alle leerlingen profiteren van inclusief onderwijs. Dat is de conclusie van het proefschrift ‘Inclusive education in the Netherlands’ van Teije van der Bij van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dit melden NJi en UvA. Meer over '‘Niet alleen zorgleerlingen, álle leerlingen profiteren van inclusief onderwijs’'

 - Passend onderwijs en privacy: overzicht en duidelijkheid door digitale tool

De tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs. Meer over 'Passend onderwijs en privacy: overzicht en duidelijkheid door digitale tool'

 - Lectoraat geeft kinderen in hulpverlening en onderwijs een stem

Het lectoraat wil hen graag een stem geven door onderzoek te doen naar het leef-, leer- en werkklimaat voor hulpverleningsinstellingen en scholen. Meer over 'Lectoraat geeft kinderen in hulpverlening en onderwijs een stem'

 - Doe mee met experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Eind januari/begin februari 2018 wordt de beleidsregel voor het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs gepubliceerd. U kunt in de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 aan dit experiment deelnemen. Wilt u komend schooljaar al starten... Meer over 'Doe mee met experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs'

 - Hoe krijgen ouders en leerlingen invloed op passend onderwijs?

Ieder(in) organiseert samen met Zorgbelang netwerkbijeenkomsten voor betrokkenen bij het passend onderwijs, zoals vertegenwoordigers van ouder- en jongerenbelangengroepen en adviesraden. Meer over 'Hoe krijgen ouders en leerlingen invloed op passend onderwijs?'
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij