Zoeken

Nieuws

Bekijk het laatste nieuws over passend onderwijs. Onderaan de pagina kunt u naar oudere nieuwsberichten navigeren. Maandelijks op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.

 - Universiteit ondertekent intentieverklaring voor inclusiever onderwijs

De Universiteit Leiden, VU Amsterdam en NHL Stenden Hogeschool ondertekenden op 25 januari een intentieverklaring voor inclusiever onderwijs. De onderwijsinstellingen willen de uitvoering bevorderen van het VN Verdrag inzake de Rechten van personen met... Meer over 'Universiteit ondertekent intentieverklaring voor inclusiever onderwijs'

 - Vier regionale themaconferenties ‘Dubbel bijzonder’ in maart 2018

Op 13, 15, 21 en 22 maart zijn er vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel bijzonder' (begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen). Meer over 'Vier regionale themaconferenties ‘Dubbel bijzonder’ in maart 2018'

 - Transparantie over geld zorgleerlingen moet beter, volgens minister Slob

Onderwijsminister Slob voelt er niets voor om de financiële reserves bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aan banden te leggen. Meer over 'Transparantie over geld zorgleerlingen moet beter, volgens minister Slob'

 - Zorgen over toename vrijstelling leerplicht Noord-Friesland

Leeuwarden maakt zich zorgen over het toegenomen aantal vrijstellingen van de leerplicht in de stad. Uit het Jaarplichtverslag over 2017 van 14 Noord-Friese gemeenten blijkt dat het aantal vrijstellingen in Leeuwarden van 21 naar 37 is opgelopen. De... Meer over 'Zorgen over toename vrijstelling leerplicht Noord-Friesland'

 - Unieke samenwerking praktijkonderwijs en mbo in Friesland

Friesland wil per schooljaar zo’n 25 kwetsbare leerlingen laten doorstromen van praktijkonderwijs naar mbo. Om dat voor elkaar te krijgen, gaan 7 scholen voor praktijkonderwijs en 3 mbo-instellingen in deze provincie samenwerken. Meer over 'Unieke samenwerking praktijkonderwijs en mbo in Friesland'

 - Gratis jongerencursus psychische gezondheid van UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft een gratis online cursus ontwikkeld over de psychische gezondheid bij jongeren.  Meer over 'Gratis jongerencursus psychische gezondheid van UMCG'

 - Steeds meer leerlingen een passende plek door creatieve oplossingen van scholen

Vier jaar na de invoering van passend onderwijs vinden steeds meer leerlingen een passende plek op een reguliere school en is de aandacht voor thuiszitters toegenomen.  Meer over 'Steeds meer leerlingen een passende plek door creatieve oplossingen van scholen'

 - Alvast subsidie voor vijftig scholen om werkdruk te verlagen

Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15 januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de werkdruk. Meer over 'Alvast subsidie voor vijftig scholen om werkdruk te verlagen'
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij