Zoeken

Nieuws

Bekijk het laatste nieuws over passend onderwijs. Onderaan de pagina kunt u naar oudere nieuwsberichten navigeren. Maandelijks op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.

 - ‘Verrassend passend’: Special Governance passend onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO heeft een speciale editie uitgebracht van ‘Verrassend Passend’ over de governance van samenwerkingsverbanden. Meer over '‘Verrassend passend’: Special Governance passend onderwijs'

 - Kamerbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Maandag 5 februari werden de meest actuele cijfers rondom de leerlingaantallen in het speciaal onderwijs bekendgemaakt. Deze stuurde minister Slob naar de Kamer in een brief over de stand van zaken wat betreft moties en toezeggingen in het primair en voortgezet onderwijs. Meer over 'Kamerbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs'

 - Prikkelvrije school met pantoffels en koptelefoons in Oosterhout

Basisschool De Muldersteeg in Oosterhout is gespecialiseerd in onderwijs aan kinderen met een diagnose waarin autisme voorkomt. ‘De nadruk ligt op lesgeven in sociale- en emotionele ontwikkeling.’ Zo’n 80 procent van de leerlingen heeft... Meer over 'Prikkelvrije school met pantoffels en koptelefoons in Oosterhout'

 - Universiteit ondertekent intentieverklaring voor inclusiever onderwijs

De Universiteit Leiden, VU Amsterdam en NHL Stenden Hogeschool ondertekenden op 25 januari een intentieverklaring voor inclusiever onderwijs. De onderwijsinstellingen willen de uitvoering bevorderen van het VN Verdrag inzake de Rechten van personen met... Meer over 'Universiteit ondertekent intentieverklaring voor inclusiever onderwijs'

 - Vier regionale themaconferenties ‘Dubbel bijzonder’ in maart 2018

Op 13, 15, 21 en 22 maart zijn er vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel bijzonder' (begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen). Meer over 'Vier regionale themaconferenties ‘Dubbel bijzonder’ in maart 2018'

 - Transparantie over geld zorgleerlingen moet beter, volgens minister Slob

Onderwijsminister Slob voelt er niets voor om de financiële reserves bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs aan banden te leggen. Meer over 'Transparantie over geld zorgleerlingen moet beter, volgens minister Slob'

 - Zorgen over toename vrijstelling leerplicht Noord-Friesland

Leeuwarden maakt zich zorgen over het toegenomen aantal vrijstellingen van de leerplicht in de stad. Uit het Jaarplichtverslag over 2017 van 14 Noord-Friese gemeenten blijkt dat het aantal vrijstellingen in Leeuwarden van 21 naar 37 is opgelopen. De... Meer over 'Zorgen over toename vrijstelling leerplicht Noord-Friesland'

 - Unieke samenwerking praktijkonderwijs en mbo in Friesland

Friesland wil per schooljaar zo’n 25 kwetsbare leerlingen laten doorstromen van praktijkonderwijs naar mbo. Om dat voor elkaar te krijgen, gaan 7 scholen voor praktijkonderwijs en 3 mbo-instellingen in deze provincie samenwerken. Meer over 'Unieke samenwerking praktijkonderwijs en mbo in Friesland'
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij