Zoeken

Beleid en onderzoek

Onder Beleid en onderzoek vindt u onder andere beleidsdocumenten, onderzoeken en rapporten over passend onderwijs.

Beleidsdocumenten

Themapagina Beleidsdocumenten Op deze pagina vindt u een overzicht van (beleids)documenten over passend onderwijs. Zoals de Wet passend onderwijs en het plan van aanpak 2014-2020.

Onderzoeksrapporten en publicaties

Themapagina Onderzoeksrapporten en publicaties Op deze pagina vindt u een overzicht van onderzoeken en rapporten over passend onderwijs.
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij