Zoeken

Nicole Teeuwen: ‘Soms moet je gewoon vijf lagen uit de zorg halen’

De gemeente Rotterdam zet zich al twee jaar fanatiek in om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben waar mogelijk een plek op een gewone basisschool te geven. Om te vertellen hoe zij dat doet en anderen hopelijk daarmee te inspireren, was er 27 oktober een inspiratie-estafette op montessorischool De Korf in Rotterdam.

Nicole Teeuwen, directeur passend primair onderwijs Rotterdam

De estafette was vooral bedoeld voor professionals uit het zorgonderwijs en gemeenten. Het was een groot succes. Nicole Teeuwen, directeur van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam: ‘We hadden een klaslokaal vol mensen, er was zelfs een wachtlijst. Dat enthousiasme laat goed zien dat iedereen op zoek is naar oplossingen.’

De inspiratie-estafette
De landelijke Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning passend onderwijs en jeugd organiseert iedere laatste vrijdag van de maand een inspiratie-estafette. Door bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente kunnen beleidsmedewerkers, gemeente- en onderwijsbestuurders en coördinatoren van samenwerkingsverbanden kennis uitwisselen. De inspiratie-estafette moet de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vormgeven.

Pilot: Kleuters in Delfshaven
Rotterdam heeft de laatste jaren verschillende succesvolle pilots rond passend onderwijs gelanceerd. Een hiervan die tijdens de inspiratie-estafette uitvoerig werd besproken, is KID: Kleuters in Delfshaven. Door KID krijgen kleuters met gedragsproblemen (als ongehoorzaam, driftig) binnen het reguliere onderwijs ondersteuning van een combinatie van onderwijs en jeugdhulp.

Teeuwen: ‘Anderhalf jaar geleden waren er acht scholen in Delfshaven die aan de bel trokken. Ze hadden zo veel kleuters met gedragsproblemen dat ze hulp nodig hadden. Met een heel klein ambulant team van drie begeleiders – een vanuit het samenwerkingsverband, een vanuit de gemeente en een vanuit de scholen – is toen afgesproken dat zij direct op de scholen hulp kwamen bieden. Dus zonder organisaties ertussen. Ze komen binnen twee dagen op school en kijken eerst ‘voor wie’ het probleem is. Daarna gaan ze meteen met het kind aan de slag.’

Geen bovenschoolse voorzieningen
Hoewel de scholen eerst dachten dat de problemen zo groot waren dat de oplossing gezocht moest worden in bovenschoolse voorzieningen, bleek het tegendeel waar. Het lokaal dat door een van de scholen ter beschikking werd gesteld, bleef leeg. Alle problemen konden dankzij het ambulante team binnen de klas worden opgelost.

Teeuwen: ‘De combinatie van onderwijs en zorg werkte heel goed. En niet alleen de leerlingen worden geholpen, ook de leraren zijn blij. En de ouders, niet te vergeten. Je wilt als ouder niet met je kind naar allerlei instellingen die je gaan vertellen wat er mis is met je kind.’

Gestapelde zorg
‘De inspiratie-estafette was een mooie gelegenheid om te vertellen over KID. Dat doen we graag, simpelweg omdat het zo goed werkt. We hebben inmiddels zoveel structuren opgetuigd – eerst naar die partij, dan naar die instantie, et cetera. Ik heb destijds als wethouder meegedacht over de decentralisatie van de jeugdzorg, en was toen overtuigd van deze manier van ‘zorg stapelen’. Maar soms moet je er gewoon vijf lagen tussenuit halen.’

Bekijk hier het filmpje over de pilot Kleuters in Delfshaven


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij