Zoeken

Kleinere havo/vwo-klas tegen te veel prikkels

Leerlingen met een vorm van autisme hebben behoefte aan structuur. Maar sommigen kregen nog te veel prikkels in een klas met 24 leerlingen. Daarom startten scholengemeenschap Singelland en RENN4 dit jaar het Matrix Lyceum. Hier krijgen maximaal tien havo/vwo-leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in de onderbouw volgens het normale rooster les. Het enige verschil: alleen praktijklessen als biologie en sport zijn op de grotere locatie. De overige lessen zijn in het kleine leslokaal.

Teamleider Teuny Bosma van het Drachtster Lyceum zag dat het vaak misging met deze leerlingen. ‘We liepen er toch tegenaan dat deze kinderen niet in een reguliere school konden gedijen, zelfs niet in een wat kleinere klas. Sommigen werden boos en opstandig door de vele prikkels op een grote school. Anderen bleven juist weer in hun eigen wereldje.’

Een groep van zeven leerlingen krijgt nu les van een groepsleerkracht van RENN 4, locatie De Zwaai en van vakdocenten van het Drachtster Lyceum. ‘Zo kunnen ze straks toch een diploma halen op havo- of vwo-niveau. Gelukkig maar, want juist jongeren met autisme in combinatie met een hoge intelligentie vallen vaak tussen wal en schip. Ze lopen op een reguliere school vast. Tegelijkertijd biedt het speciaal onderwijs vaak niet het onderwijs op hun niveau’, aldus Bosma.

Werkbezoek aan Eindhoven
De aanleiding van het opzetten van het Matrix Lyceum vond ongeveer twee jaar geleden plaats. ‘Een ouder kon destijds van de provincie een boerderij kopen voor een euro mits ze daarbij een goed projectplan had. Ze wilde daar een autisme campus beginnen en daaraan een schoolvoorziening vastkoppelen voor kinderen met een vorm van autisme. En ze vroeg een locatiedirecteur van ons voor advies. Die bracht haar met mij in contact. Omdat het voor ouders moeilijk is een school te starten, hebben wij haar initiatief overgenomen.

We gingen vervolgens op werkbezoek naar de Pleinschool Helder in Eindhoven. Daar is al een kleinschalige havo/vwo-school die zich specifiek richt op leerlingen met een vorm van autisme en/of AD(H)D. Het proces liep mooi samen met de Wet op passend onderwijs, die een kentering teweegbracht in het denken over passend onderwijs. Met als resultaat dat er dit jaar zeven leerlingen uit klas 1, 2 en 3 op het Matrix Lyceum zijn gestart.’

Subsidie en lesstof
Drie weken voor de zomervakantie kwam er een akkoord voor subsidie. ‘Het was toen even afwachten of we op tijd genoeg vakdocenten zouden vinden, die de lesstof konden samenstellen. Die maandagmiddag kwam het verzoek hiervoor in de nieuwsbrief en binnen no time meldden zes vakdocenten zich voor de lessen aan. We konden dus dit schooljaar nog van start.’ 

Zelfde lesrooster
De leerlingen volgen hetzelfde lesrooster als het Drachtster Lyceum. Alleen begint het voor hen een half uur later. De eerste dertig minuten worden gebruikt om te peilen hoe ze in hun vel zitten en of er iets voor schooltijd is voorgevallen wat extra aandacht nodig heeft. De groepsleerkracht blijft er de hele dag bij. Ze hoeven dus niet van lokaal te wisselen. Ook de lunchpauze is in hetzelfde gebouw. Na de lessen volgt er huiswerkbegeleiding. Rond half vijf zit de schooldag er voor de leerlingen op. De boeken blijven op school. Ze hoeven nauwelijks huiswerk thuis te maken.’

Nu is er plaats voor maximaal tien leerlingen. Hoe het er volgend schooljaar uitziet, is nu nog niet duidelijk. Bosma: ‘Ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 informeren naar het Matrix Lyceum. We kunnen alleen leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring toelaten als we hen datgene kunnen bieden wat ze nodig hebben. Op dit moment zijn er ook nog alleen onderbouwleerlingen, maar vanaf volgend jaar is er ook maatwerk voor de bovenbouw nodig. Dan stroomt een van onze leerlingen door naar de vierde.’

Klaarstomen voor maatschappij
‘Het uiteindelijke doel van deze school is om leerlingen klaar te maken voor de maatschappij en alles wat daarbij komt kijken. Nu gebeurt dat nog in een vrij beschermde omgeving, maar de praktijklessen voor biologie en sport vinden al op de andere locatie plaats. Ook hebben de leerlingen onlangs aan de projectdag meegedaan. Dat was een fantastische ervaring. Tenslotte wil elk kind gewoon naar school en geen uitzondering zijn.

We maken nu een start op deze locatie en kijken of we ze uiteindelijk kunnen terugschakelen naar de grotere locatie. Er zullen vast leerlingen zijn bij wie dat niet lukt, die doen dan gewoon examen bij ons.’

Elkaar helpen
Volgens Bosma gaat de proef tot nu toe goed. ‘Een van de jongste leerlingen was laatst helemaal in paniek. Toen is de oudste uit het derde leerjaar bij hem gaan zitten en heeft hij heel rustig uitgelegd hoe alles zit en hoe alles werkt. Dan zie je hoe deze sociaal wat minder handige leerlingen elkaar toch kunnen helpen. Prachtig.’


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij