Zoeken

Rick de Wit

Nog geen dag nadat de Eerste Kamer de Wet passend onderwijs aannam, werd samenwerkingsverband (SWV) PO regio Haaglanden op 10 oktober 2012 officieel opgericht. Extern adviseur Rick de Wit vertelt hoe het SWV daarbij te werk ging en welke knopen werden doorgehakt.

Volledig op bestuurlijk deel gericht

Het samenwerkingsverband is een van de eerste SWV’s – misschien wel de allereerste – die officieel zijn opgericht. Hoe heeft het SWV dat zo snel voor elkaar gekregen? De Wit: “De besturen hebben bij de start de keus gemaakt zich eerst vrijwel volledig op het bestuurlijke deel te richten. Nu de organisatie duidelijk is en we een formeel bestuur en statuten hebben, gaan we voluit met de inhoud aan de slag. Veel andere SWV’s zijn met beide tegelijkertijd aan de slag. Ze zijn daardoor al wel verder met het ondersteuningsplan, maar hebben nog geen rechtspersoon ingericht.”

Keuze voor bestuursmodel

Om de bestuurlijke inrichting rond te krijgen, maakte het SWV een aantal belangrijke keuzes. De eerste was de keuze tussen het Raad van Toezichtmodel, het Raad van Beheermodel en het Bestuur-Directiemodel. “Zeker in de beginfase van passend onderwijs willen de schoolbesturen in de regio Haaglanden nauw betrokken zijn”, vertelt De Wit. “Daarom past het Bestuur-Directiemodel het beste bij dit SWV. We hebben dit nog wel iets aangepast. We kozen voor een dagelijks bestuur met 7 leden, wat volgens het model betekent dat de andere bestuursleden – het algemeen bestuur – alleen een toezichthoudende taak hebben. Om hen toch nauwer te betrekken, is er ten minste 3 keer per jaar een gezamenlijke vergadering van algemeen en dagelijks bestuur”

Afspraken over stemverhoudingen

Ook maakte het samenwerkingsverband afspraken over besluitvorming op basis van consensus en de wijze van stemmen als consensus een keer écht niet mogelijk blijkt. De 2 grootste schoolbesturen hebben beide meer dan 14.000 leerlingen, en het kleinste bestuur heeft minder dan 100 leerlingen. Hoe zorg je dat elk bestuur op de juiste manier is vertegenwoordigd? De Wit: “We spraken af om altijd eerst naar consensus te zoeken. Lukt dat niet, dan komt het bestuur later nog eens bij elkaar. Pas als het dan nog niet lukt om consensus te bereiken, gaan we naar verhouding stemmen. Zo voorkomen we dat een groot bestuur te veel invloed heeft en een klein bestuur ondersneeuwt.”

Vereniging of stichting?

Verder stond het SWV voor de keuze van een rechtsvorm: een vereniging of een stichting? Die keuze was niet moeilijk, want in beide rechtsvormen kun je de principes invloed, bestuurbaarheid en daadkracht realiseren. “We hebben gekozen voor een stichting, omdat alle aangesloten schoolbesturen dan een zetel in het bestuur hebben. In het verenigingsmodel zijn zij alleen lid van de algemene vergadering”, licht De Wit toe.

Ondersteuningsplan opstellen

Gedurende het inrichtingsproces organiseerde het SWV diverse informatiebijeenkomsten voor bestuurs- en directieleden en leden van medezeggenschapsraden (MR’en), zodat zij precies weten hoe het SWV wordt georganiseerd. Nu de bestuurlijke inrichting is afgerond, kan het SWV een ondersteuningsplanraad instellen en beginnen met het ondersteuningsplan. Naar verwachting heeft het SWV in de zomer van 2013 een definitieve ondersteuningsplanraad, zodat er in de 2e helft van het jaar een conceptondersteuningsplan ligt. De Wit: “Dat zal nog een interessante klus worden, omdat we daarin de werkwijzen van de 7 oorspronkelijke samenwerkingsverbanden WSNS en 2 REC’s moeten samenvoegen.”

Wacht niet te lang en communiceer goed

Tot slot: heeft De Wit nog tips voor andere samenwerkingsverbanden in oprichting? “Wacht vooral niet te lang met de bestuurlijke inrichting. Het biedt helderheid en maakt het makkelijker om beslissingen te nemen. En ten 2e: communiceer goed naar je achterban en neem ze mee in het proces. Doordat wij de achterban vanaf het begin hebben meegenomen, verliep het proces meestal soepel. Het zetten van de handtekening onder de aansluitingsovereenkomst was daardoor voor de meeste besturen niet meer dan de formele afsluiting van een proces waarin ze stap voor stap waren meegenomen. ”

Bent u ook al ver met de oprichting van uw samenwerkingsverband? Laat ons dan weten op welke datum het formeel is opgericht. Voor de eerste 10 samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben we een verrassing.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij