Zoeken

Verhalen uit de praktijk op passendonderwijsis.nl

Ze werden er een beetje verdrietig van; alle negatieve verhalen in de media over passend onderwijs. ‘En dat terwijl heel veel kinderen juist adequaat en goed geholpen worden. Daarom is er nu een website in de lucht die waarachtige, mooie verhalen uit de praktijk gaat verzamelen’, aldus mede-initiatiefnemer Brigitta Gadella van de website passendonderwijsis.nl. Zij is directeur Samenwerkingsverband PO De Eem.

Iedereen die met passend onderwijs te maken heeft, kan zo’n praktijkverhaal voor passendonderwijsis.nl aanleveren of laten schrijven. Dat kunnen ouders zijn, docenten of leerlingen zelf uit po en vo. Maar ook mbo-verhalen zijn welkom, legt Gadella uit. ‘Het verhaal kan ook anoniem of met een stockfoto worden geplaatst. Eigenlijk willen we zo een beweging op gang brengen die het andere geluid over passend onderwijs in ons land laat horen.

Uitkomst brainstormsessie
‘De website is geen onderdeel van een promotiecampagne voor passend onderwijs. Het is ook geen samenwerkingsverbanddingetje’, merkt Gadella op. ‘Het is de uitkomst van een brainstorm over een manier om een ander geluid te horen. Er gaat nu eenmaal meer goed dan niet goed in het passend onderwijs, maar dat hoor je bijna niet. Passend onderwijs is een grote verandering en die moet je tijd geven.’

De eerste ideeën die uit de brainstorm kwamen, waren een scheurkalender of een e-mail-alert. Het werd uiteindelijk een website. ‘Digitaal kun je nu eenmaal veel mensen bereiken. En als je mensen zelf artikelen laat schrijven, of hen daarbij helpt, bereik je nog meer je doel: meer aandacht voor wat er goed gaat. Als dat lukt, is ons initiatief geslaagd.’

Januari eerste content
De site is nu al met één homepage online en wordt de komende weken verder uitgebouwd. De eerste verhalen komen er in januari op. Aanmelden kan nu al via het contactformulier op de site www.passendonderwijsis.nl.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij