Zoeken

Vo en jeugdhulp in Utrecht: ‘Samen komen we tot betere oplossingen’

In voorbereiding op passend onderwijs en de transitie van jeugdhulp, besloten de Utrechtse schoolbesturen en wethouders in 2011 om samen op te trekken. Dit leidde tot slimme organisatie van hulp en ondersteuning in en om de school. Wij spraken Hanny ter Braak, zorgcoördinator van het Utrechtse Trajectum College en Rita Portman, begeleider passend onderwijs vanuit het SWV Sterk VO over de ervaringen, kansen en knelpunten van de nieuwe aanpak.

Iedere Utrechtse school in het voortgezet (speciaal) onderwijs heeft een vast kernpartner team, bestaande uit een leerplichtambtenaar, een jeugdverpleegkundige of -arts, een gezinswerker van het buurtteam VO en SO en een begeleider passend onderwijs. De aanpak moet ervoor zorgen dat iedere jongere zijn schoolloopbaan zo goed mogelijk kan doorlopen en daarbij passende ondersteuning krijgt als dat nodig is.

Niemand tussen wal en schip
Het Trajectum College in de Utrechtse wijk Overvecht werkt sinds augustus 2013 nauw samen met vaste kernpartners. Wij spraken Hanny ter Braak en Rita Portman over de ervaringen, kansen en uitdagingen rond de kernpartneraanpak.

Portman: ‘Een van de hoofdtaken van de kernpartners is het versterken van de basis van de school. Zij moeten kritisch partner zijn en zorgen dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen. Hier op school ontmoeten we elkaar wekelijks, zodat we casuïstiek snel met elkaar kunnen bespreken en het laagdrempelig blijft. Een keer in de vijf weken hebben we een kernpartneroverleg, waarbij we de meer overstijgende zaken bespreken: trends, protocollen, beleid.’

Ter Braak: ‘Voor de wekelijkse casuïstiekbespreking kijken we altijd: wie moeten er in elk geval bijzitten? Je hoeft zaken niet per se altijd met alle kernpartners te bespreken.’

Geen rompslomp
Het grote voordeel van deze aanpak is het wegvallen van veel organisatorische rompslomp, volgens Portman. ‘Vroeger moest je dan eerst alle agenda’s op elkaar afstemmen om een afspraak te maken. Nu houden we iedere week tijd vrij voor een gezamenlijk moment.’

Ter Braak vult aan: ‘En het hele team is altijd op de hoogte, informeert hoe dingen gaan. Ook al ben je vanuit je eigen functie niet direct betrokken, iedereen denkt mee over wat de volgende stap moet zijn.’

De mentor is altijd de spil in de aanpak. Ter Braak: ‘Als er wat is met een leerling en de mentor komt er niet uit, raadpleegt hij het zorgteam. Als het buurtteam nog niet betrokken is, informeert de mentor of de ouders dat zouden willen. Dat is heel laagdrempelig en vrijblijvend. We gaan altijd uit van de eigen kracht van het gezin. Dat is bepalend voor de begeleiding en het succes op langere termijn.’

Knelpunten
De knelpunten zitten vooral nog in communicatie en de manier waarop invulling wordt gegeven aan de gezamenlijke werkwijze. ‘Het is en blijft te allen tijde mensenwerk’, aldus Portman. Een ander knelpunt is privacy. ‘We krijgen steeds meer te maken met het privacy protocol’, vertelt zij.

‘Vijf jaar geleden gingen we daar anders mee om, het is de laatste tijd ontzettend aangescherpt. Je moet goed bedenken wat je wel en niet met elkaar deelt. Dat maakt het soms lastig. En soms – gelukkig niet vaak – maar soms is de zorg dusdanig groot dat een kind écht niet aan leren toekomt. In zo’n geval gaan we met elkaar op zoek naar een alternatief traject.’

Ontwikkelpunten
Maar knelpunten zijn altijd onderdeel van het proces, benadrukken beiden. Ter Braak: ‘We zitten nu een beetje op de grens. We hebben vier, vijf jaar gedraaid, en nu moeten we de volgende slag maken: alles wat goed gaat vasthouden en doorzetten, en de ontwikkelpunten aanpakken. Maar tot nu toe zijn we ontzettend blij met hoe het gaat.’

Betere oplossingen
Portman vult aan: ‘Scholen zijn niet meer naar binnen gericht. Dat vind ik mooi. Ze staan open voor elkaar, werken samen. En ze delen hier en daar zelfs personeel om dingen echt te kunnen verwezenlijken. Het heeft dus echt het effect dat we voor ogen hadden: grote slagen maken op schoolniveau door samen te werken. Samen kom je tot betere oplossingen.’

Lees meer over de nieuwe aanpak op het Trajectum College in de brochure ‘School en wijk in de praktijk’ (2017).


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij