Zoeken
 

Handleiding en instructie Vraagprofiel Instrument (VPI)

Het VPI is het Vraagprofiel Instrument voor onderwijs-leerlingafstemming. Het is een handelingsgericht instrument voor het bepalen van onderwijszorgbehoeften van een leerling enerzijds en de benodigde ondersteuning anderzijds. In deze handleiding en instructie leest u hoe u gebruikmaakt van het VPI.

Het Vraagprofiel Instrument (VPI) is een digitaal instrument voor onderwijs-leerlingafstemming. Het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland (RENN4), OnderwijsAdvies Leiden en de Universiteit Leiden ontwikkelden dit namens het ontwikkel- en onderzoeksconsortium Pi7. Het VPI is verkrijgbaar via Dotcomschool (www.dotcomschool.nl). Het instrument is gedigitaliseerd met subsidie van de PO-Raad. In bijgaande tekst leest u meer over het VPI.

Kennismaken met het VPI? Bekijk de animatie.

Inhoud en verantwoording VPI 2014 (705.81KB, PDF)

Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij