Zoeken
 

Nieuwe modelverordening leerlingenvervoer

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe modelverordening voor leerlingenvervoer gepubliceerd. De nieuwe modelverordening houdt rekening met de Wet passend onderwijs. Bovendien is de verordening op een aantal punten vereenvoudigd.

Wijzigingen door Wet passend onderwijs

Er wijzigt als gevolg van de Wet passend onderwijs niet veel in het leerlingenvervoer. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De regeling voor leerlingenvervoer moet rekening houden met de inzet van ouders die redelijkerwijs gevraagd kan worden.
  • Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen, kunnen alleen aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij vanwege hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen. Of als ze vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Vereenvoudigde modelverordening

De oorspronkelijke indeling van de modelverordening was gebaseerd op de 3 onderwijswetten: de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. De nieuwe modelverordening gaat uit van de tweedeling in de samenwerkingsverbanden: primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Hoewel instellingen voor het speciaal onderwijs van de clusters 1 en 2 niet zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband, passen zij toch in het model als er onderscheid wordt gemaakt tussen primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer over leerlingenvervoer en individuele voorzieningen.

Modelverordening leerlingenvervoer met toelichting (218.00KB, DOC) Modelverordening leerlingenvervoer schema voorwaarden toekenning (61.12KB, PDF)

Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij