Zoeken
 

Samenwerken voor samen leren

Scholen en samenwerkingsverbanden die willen komen tot intensievere samenwerking tussen het regulier en speciaal onderwijs, kunnen daarbij gebruik maken van de nieuwe handreiking ‘Samen werken voor samen leren’.  Hierin worden de huidige wettelijke mogelijkheden voor samenwerking weergegeven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn het inrichten van een nevenvestiging, symbiose/meetellen onderwijstijd en het inrichten van een reguliere school met een specifiek schoolprofiel. In het najaar volgt een handreiking met manieren waarop de samenwerking praktisch vorm kan worden gegeven en enkele praktijkvoorbeelden.

Factsheet OCW Samenwerken voor samen leren – juni 2016 (46.70KB, PDF)

Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij