Zoeken
 

Stroomschema’s zorgplicht

Met de komst van passend onderwijs krijgen schoolbesturen zorgplicht. Dit houdt in dat ze verplicht zijn om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze zorgplicht is opgenomen in de Wet passend onderwijs. Maar wat moet een school in het primair of voortgezet onderwijs nu precies doen als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt?

4 situaties

Om scholen te helpen hun zorgplicht uit te voeren bij de aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stroomschema’s ontworpen voor 4 situaties:

  • aanmelding van een nieuwe leerling in het primair onderwijs
  • aanmelding van een nieuwe leerling in het voorgezet onderwijs
  • aanmelding van een nieuwe leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • een leerling zit al op een reguliere school als blijkt dat hij extra ondersteuning nodig heeft

De stroomschema’s laten precies zien welke procedures een school moet doorlopen als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft.

Aanpasbaar stroomschema

We kregen geregeld de vraag of het ook mogelijk was om de stroomschema’s aan te passen op de situatie in het eigen samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld om de termen in te vullen die het samenwerkingsverband gebruikt. Daarom vindt u op deze pagina nu ook 4 aanpasbare stroomschema’s. Let op: als u het stroomschema aanpast, is het geen officieel stroomschema meer. De officiële stroomschema’s vindt u op deze website.

Aanpasbaar stroomschema voor als de leerling al op school zit (419.53KB, PDF) Aanpasbaar stroomschema zorgplicht aanmelding reguliere po-school (366.94KB, PDF) Aanpasbaar stroomschema zorgplicht aanmelding reguliere vo-school (367.61KB, PDF) Aanpasbaar stroomschema zorgplicht aanmelding sbao- of (v)so-school (326.05KB, PDF) Stroomschema zorgplicht aanmelding reguliere po-school (PDF, 114 KB). (114.40KB, PDF) Stroomschema zorgplicht aanmelding reguliere vo-school (PDF, 115 KB) (115.14KB, PDF) Stroomschema zorgplicht aanmelding sbao- of (v)so-school (PDF, 115 KB). (115.09KB, PDF) Stroomschema voor als de leerling al op school zit (PDF, 112 KB). (112.02KB, PDF)

Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij