Zoeken

Contact


In verband met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de e-mailadressen van deze website gehaald
.

Voor al uw inhoudelijke vragen over passend onderwijs kunt u terecht bij het informatiepunt Passend onderwijs. Het informatiepunt valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie werkt voor de informatievoorziening op deze website en nieuwsbrief samen met onder meer de PO-Raad, de VO-raad, de AOC Raad en de MBO Raad.

Ouders

Ouders kunnen met specifieke vragen over de situatie van hun kind terecht bij de eigen school of het samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt. Ook kunnen ouders contact opnemen met een van de ouderorganisaties of het informatiepunt 5010. U kunt 5010 telefonisch bereiken via 0800-50 10.

Schoolbesturen en coördinatoren

Coordinatoren van de samenwerkingsverbanden kunnen met hun vragen en opmerkingen terecht bij de accountmanagers passend onderwijs van OCW. Schoolbesturen kunnen contact opnemen via contactformulier. Voor administratieve vragen, bijvoorbeeld over registratie in BRON, kunt u de helpdesk van DUO bellen via (079) 323 23 33.

Overige vragen

Overige vragen kunt u via het contactformulier stellen aan de helpdesk passend onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij zullen deze vragen dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Heeft u een vraag voor uw samenwerkingsverband? Neem dan direct contact op met het samenwerkingsverband.

Alle brochures en handreikingen op deze website zijn te downloaden als pdf. In een enkel geval verwijzen wij naar een site waarop u de brochure of handreiking kunt downloaden. Van een aantal brochures kunt u ook een papieren versie bestellen.

Vragen of opmerkingen over deze website

De website, nieuwsbrief en ons twitteraccount worden onderhouden door een webredactie. Deze redactie is tot 1 juli 2018 bereikbaar via het e-mailadres redactie@passendonderwijs.nl.

Beeldmerk

Het informatiepunt passend onderwijs heeft een eigen beeldmerk. U kunt dit downloaden en bijvoorbeeld gebruiken om bezoekers van uw eigen website te verwijzen naar het informatiepunt.

Download het beeldmerk van het informatiepunt passend onderwijs.

Postadres informatiepunt

Ministerie van OCW
Informatiepunt passend onderwijs, ipc 7700
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij