Zoeken

Passendonderwijs.nl voldoet aan de webrichtlijnen

Passendonderwijs.nl voldoet aan webrichtlijnen 2, niveau AA van het Waarmerk drempelvrij.nl. Dit betekent dat de website voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking zoals blinden en doven. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tekst voor te laten lezen en alle video’s bevatten ondertiteling.

Drempelvrij

Net zoals gebouwen toegankelijk kunnen worden gemaakt, kan dat ook met websites worden gedaan. Dat gebeurt aan de hand van de toegankelijkheidsrichtlijnen van de internationale toegankelijkheidsstandaard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Websites van de Rijksoverheid zijn sinds 1 januari 2015 verplicht om aan deze webrichtlijnen te voldoen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het waarmerk op de website van Drempelvrij.nl. Zie ook het toegankelijkheidscertificaat.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij