Zoeken

Extra ondersteuning op school

Samenwerkingsverbanden en scholen ontwikkelen diverse onderwijsarrangementen en voorzieningen om alle leerlingen in de regio een passend onderwijsprogramma te bieden. Samenwerkingsverbanden hebben de ruimte om hun ondersteuning zelf vorm te geven.

Veel onderwijsarrangementen en voorzieningen mogelijk

Er zijn veel onderwijsarrangementen en voorzieningen mogelijk, al dan niet in combinatie met jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Een reguliere school kan extra ondersteuning bieden op de eigen school, bijvoorbeeld in een speciale klas. Daarnaast kunnen een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en een reguliere school afspraken maken over symbiose.

Tussenvoorzieningen in het voortgezet onderwijs

Sommige leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) kunnen tijdelijk geen onderwijs volgen op een reguliere school, ook niet met extra ondersteuning. Om te voorkomen dat zij tussen de wal en het schip vallen en voortijdig het onderwijs verlaten, kan het samenwerkingsverband tussenvoorzieningen inrichten.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij