Zoeken

Medezeggenschap en scholieren

In het voortgezet (speciaal) onderwijs mogen naast ouders en personeel ook leerlingen deelnemen aan de ondersteuningsplanraad (opr). Zo kun je als scholier meebeslissen over hoe het samenwerkingsverband passend onderwijs invult. En dus ook hoe het bij jou op school is geregeld. Leerlingen die in de medezeggenschapsraad (mr) van de school zitten, hebben via de mr adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (opr) beslist mee over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit ondersteuningsplan staat hoe de scholen in het samenwerkingsverband afspraken maken om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Ten minste 1 keer per 4 jaar wordt het ondersteuningsplan aangepast. De opr moet dit plan goedkeuren voor het samenwerkingsverband het naar de Inspectie van het Onderwijs mag sturen.

Medezeggenschapsraad

Ook als je in de medezeggenschapsraad (mr) van je school zit, kun je meedenken over het beleid van de school. De mr mag namelijk advies geven over het schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning ze kan bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het is de bedoeling dat alle ondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband ervoor zorgen dat elke leerling passend onderwijs kan krijgen.

Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren. Het LAKS zorgt dat er niet alleen óver, maar ook mét scholieren wordt gepraat. Omdat het LAKS leerlingenparticipatie belangrijk vindt, geeft het advies en biedt het ondersteuning aan leerlingenraden, medezeggenschapsraden en vanaf nu ook ondersteuningsplanraden. Nu zitten er maar in ongeveer 10 tot 20 van de 75 samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs leerlingen in de opr. Het LAKS vindt dat jammer, omdat juist scholieren praktijkgerichte vragen kunnen stellen. Het LAKS roept leerlingen dan ook op om zitting te nemen in de ondersteuningsplanraad en geeft daarover graag advies.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij