Zoeken

Individuele onderwijsvoorzieningen

Heeft uw kind door zijn of haar beperking specifieke voorzieningen nodig om deel te kunnen nemen aan het regulier onderwijs? Dan kunt u deze hulpmiddelen aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in uw regio.

Brailleleesregel, tolkvoorziening of aangepaste stoel

Het gaat bijvoorbeeld om een brailleleesregel, een tolk of een aangepaste stoel. Voorzieningen aan het gebouw of de medewerkers van de school zijn de verantwoordelijkheid van de school zelf. Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs komen niet in aanmerking, omdat deze scholen al zijn aangepast op de behoeften van hun leerlingen. Ook worden geen dyslexievoorzieningen verstrekt. Scholen zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

Het UWV in uw regio verstrekt deze voorzieningen

U kunt een aanvraag indienen met het formulier dat u kunt vinden op de website van het UWV.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij