Zoeken

Onderwijs voor zieke leerlingen

Ook leerlingen met een chronische of levensbedreigende ziekte moeten onderwijs kunnen volgen. Daarnaast is het belangrijk dat zij de band met hun medeleerlingen en leraren behouden. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) ondersteunen ouders, leerlingen en de school hierbij. Een consulent helpt bijvoorbeeld bij het organiseren van lessen aan huis als een zieke leerling geen les kan krijgen van zijn eigen leraar.

Ouders en school kunnen de consulent gratis inschakelen

Ouders en de school van een zieke leerling kunnen een consulent OZL gratis inschakelen. De consulenten werken bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen van de Universitaire Medische Centra. Samen vormen de consulenten het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon).

Taken van de consulenten OZL

De consulenten OZL ondersteunen onder meer bij:

  • de afstemming tussen en samenwerking met ketenpartners, zoals ambulant begeleiders, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en centra voor jeugd en gezin
  • het onderhouden van contact tussen de school, het ziekenhuis, de leerling en zijn ouders
  • het geven van voorlichting en advies aan leraren over onderwijs aan zieke leerlingen
  • het geven van informatie aan leraren, ouders, (zorg)professionals en klasgenoten over het omgaan met de zieke leerling
  • het geven van informatie over ziekten en de mogelijke gevolgen voor schoolprestaties
  • het maken van een plan van aanpak voor de zieke leerling, in samenwerking met de school
  • de inzet van communicatiemiddelen, zoals een laptop, tablet of Klasse Contact.

In alle gevallen blijft de school waar de zieke leerling staat ingeschreven verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Dit is vastgelegd in de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen (WOOZ).

Meer informatie

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij