Zoeken

Ouderorganisaties

Er zijn diverse ouderorganisaties die ouders informeren en adviseren over passend onderwijs.

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Het informatiepunt biedt informatie aan ouders over onderwijs en de school van hun kind. Antwoorden voor meer informatie en persoonlijk advies contact: 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl.

Passend onderwijs en ouders

Vereniging BOSK voor mensen met een lichamelijke handicap heeft een website ontwikkeld voor ouders van kinderen met een handicap: Passendonderwijsenouders.nl. De website helpt ouders bij het gesprek met school over de ondersteuning van hun kinderen.

Ouderinitiatieven

Er zijn in Nederland veel lokale initiatieven voor en door ouders actief. Hun doel is de positie van ouders in het passend onderwijs te versterken. De expertise die de ouderinitiatieven verzamelen is relevant voor de nieuwe samenwerkingsverbanden, medezeggenschap in passend onderwijs en voor ouders die in hun regio krachtenbundeling zoeken. Via de website kunnen ouderinitiatieven zichzelf zichtbaar maken. Daar is ook achtergrondinformatie over hun netwerk te vinden.

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Het informatiepunt biedt informatie aan ouders over onderwijs en de school van hun kind. Antwoorden voor meer informatie en persoonlijk advies contact: 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij