Zoeken

Toelating in het regulier onderwijs

Als u uw kind heeft aangemeld voor een reguliere school en daarbij heeft aangegeven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan onderzoekt de school of en welke ondersteuning nodig is.

School onderzoekt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft

Hebt u aangegeven dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft, dan onderzoekt de school welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs gebruiken scholen vooral uw informatie om de begeleiding van uw kind vast te stellen. Daarom is het belangrijk om zelf duidelijk aan te geven welke extra ondersteuning uw kind volgens u nodig heeft. Na een verhuizing of bij de eerste aanmelding in het voortgezet onderwijs gebruiken scholen ook het onderwijskundig rapport van de vorige school. U hebt het recht dit rapport in te zien of om eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

Binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een passend aanbod voor uw kind

De school doet u binnen 6 weken na uw aanmelding een passend aanbod. Op de school van aanmelding, of op een andere school. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en van de expertise en mogelijkheden van de school. Als de school uw kind niet voldoende kan ondersteunen, zoekt de school – na overleg met u – binnen diezelfde 6 weken een betere plek. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Als binnen 10 weken nog geen besluit is genomen en uw kind nog niet op een staat ingeschreven, dan wordt uw kind ingeschreven op de school van aanmelding. Deze inschrijving is geldig tot het besluit over de toelating is genomen.

De school zoekt samen met u een passende plek voor uw kind

Lukt het niet om uw kind te plaatsen, dan gaat de school – na overleg met u – op zoek naar een passende plek op een andere school. De school bespreekt met u welke scholen in het samenwerkingsverband of eventueel daarbuiten de juiste expertise hebben. En houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de maximale afstand tussen uw huis en de school. Uiteindelijk doet de school u een schriftelijk aanbod voor een school die uw kind de nodige extra ondersteuning kan bieden en die bereid is om uw kind toe te laten. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van uw kind en uw kind nog niet op een school staat ingeschreven, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij