Zoeken

Toelaatbaarheidsverklaring in het sbo

Voor een plek in het speciaal basisonderwijs (sbo) is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Het samenwerkingsverband passend onderwijs waar de sbo school staat, is verantwoordelijk voor het afgeven daarvan.

 

Principes voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo

Als een leerling wordt verwezen naar of aangemeld bij het sbo, gelden de volgende principes:

  • Het samenwerkingsverband waar de basisschool staat die de leerling verwijst naar het sbo, moet een tlv afgeven. Dit samenwerkingsverbanden gaat ook betalen voor de plaatsing in het sbo.
  • Als er geen verwijzende school is, is het swv waar de sbo school staat waar ouders hun kind hebben aangemeld verantwoordelijk voor het afgeven van een tlv. Dit kan dus bij een ander samenwerkingsverband zijn dan de woonplaats van de leerling.
  • Als een leerling verhuist en de ouders melden hun kind aan bij de sbo in de buurt van hun nieuwe woonplaats, dan moet het swv waar die sbo school staat een tlv afgeven, ook als de leerling nog een geldige tlv heeft. Het samenwerkingsverband dat de eerste tlv heeft afgegeven, blijft echter betalen voor de plaatsing in het sbo (grensverkeer).
  • Grensverkeer geldt niet als de ouders binnen 6 maanden voor of na plaatsing op een sbo (en dus niet voor of na de verhuizing) verhuizen naar een andere regio en hun kind daar aanmelden bij een sbo school. Het samenwerkingsverband waar die sbo school staat, moet een tlv afgeven, en moet ook betalen voor de plaatsing in het sbo.

Geldigheid en registratie van een tlv in het sbo

Het samenwerkingsverband bepaalt de geldigheid van een tlv voor het sbo. Een tlv voor het sbo hoeft door de school niet te worden geregistreerd in BRON. Er is dan ook geen voorgeschreven format voor het registreren van een tlv-nummer.

Deskundige adviseert over toelaatbaarheid

Voordat het samenwerkingsverband een besluit kan nemen over de toelaatbaarheidsverklaring, moeten 2 deskundigen advies geven. De eerste deskundige is een orthopedagoog of psycholoog. Afhankelijk van de leerling geeft ten minste een tweede deskundige advies. Dit is een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.

Grensverkeer van sbo naar sbo

Als een kind al op een sbo school zit en ouders hun kind aanmelden bij een andere sbo school, bijvoorbeeld na een verhuizing, dan moet het swv waar die sbo school staat een tlv afgeven, ook als de leerling nog een geldige tlv heeft. Het samenwerkingsverband dat de eerste tlv heeft afgegeven, blijft echter betalen voor de plaatsing in het sbo (grensverkeer).

Principes bij verhuizing

De overdrachtsverplichting bij grensverkeer geldt niet als de ouders binnen 6 maanden voor of na de plaatsing op een sbo school verhuizen naar een andere regio, en hun kind daar aanmelden bij een sbo school.. In dat geval betaalt het samenwerkingsverband waar de ouders naartoe zijn verhuisd voor de plaatsing in het sbo.

Betrokkenheid van ouders

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft en plaatsing in het sbo mogelijk wenselijk is, informeert de school de ouders daarover. De school vraagt de tlv aan, maar is het aan ouders om hun kind aan te melden bij de (sbo-)school van hun voorkeur.

Factsheet en handreiking afgeven en registreren tlv

Welke eisen gelden voor het uitwisselen van toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) met BRON? Welke gegevens hebt u daarvoor nodig? DUO zette in een factsheet alle eisen op een rij. En om scholen en samenwerkingsverbanden bij het afgeven van tlv’s te ondersteunen, stelden de PO-Raad en VO-raad in overleg met DUO en OCW een handreiking op.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij