Zoeken

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Passend onderwijs geldt ook voor het middelbaar beroepsonderwijs, maar wordt hier anders vormgegeven. Het mbo heeft geen speciaal onderwijs en – vanwege de schaalgrootte van de instellingen – ook geen samenwerkingsverbanden.

Invoering passend onderwijs in het mbo

Themapagina Invoering passend onderwijs in het mbo Mbo-instellingen zijn verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod aan studenten met een beperking of chronische ziekte.

Voor professionals in het mbo

Themapagina Voor professionals in het mbo Maatwerk voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte wordt meer geïntegreerd in het ‘gewone’ onderwijs. Hiervoor is het van belang dat de deskundigheid van ambulante begeleiders meer gemeengoed wordt van alle docenten op het mbo.

Praktijkvoorbeelden en tools

Themapagina Praktijkvoorbeelden en tools Op deze pagina’s vindt u documenten die bijdragen aan het beleid voor passend onderwijs, goede voorbeelden en praktische tools die u direct kunt gebruiken.

Beleidsdocumenten mbo

Themapagina Beleidsdocumenten mbo Op deze pagina vindt u een overzicht van beleidsdocumenten en rapporten die relevant zijn voor de invoering van passend onderwijs in het mbo.
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij