Zoeken

Voor professionals in het mbo

Met de invoering van passend onderwijs in het mbo wordt maatwerk voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte meer geïntegreerd in het ‘gewone’ onderwijs. Instellingen richten zich niet meer alleen op de individuele vraag van een student, maar kijken of er meer studenten zijn met een vergelijkbare ondersteuningsvraag. Hiervoor is het van belang dat de specifieke deskundigheid van ambulante begeleiders meer gemeengoed wordt van alle docenten op het mbo.

Ruimte voor kennisuitwisseling

Veel deskundigheid die noodzakelijk is voor passend onderwijs is al in meer of mindere mate voorhanden bij mbo-instellingen. Bijvoorbeeld omdat er al deskundigen binnen de opleiding werken of omdat bepaalde opleidingen al ervaringen hebben met studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. Het is van belang dat mbo-instellingen aandacht besteden aan het mobiliseren van die kennis en deskundigheid binnen het team en binnen de rest van de instelling. Het is van belang dat docenten de ruimte krijgen voor kennisuitwisseling, klassenbezoek en consultatie. Ook het teamoverleg biedt de mogelijkheid om kennis uit te wisselen over hoe docenten met bepaalde ondersteuningsvragen kunnen omgaan.

Kenniskringen

In de kenniskringen delen de deelnemers namens de mbo-instellingen kennis en ervaringen op het gebied van passend onderwijs en bespreken en verspreiden ze (visie)documenten. De 9 kenniskringen komen 4 keer per jaar bijeen.

Omgaan met verschillen

De ondersteuningsvragen veranderen voortdurend en er komen meer samenwerkingsmogelijkheden met instanties buiten het onderwijs. Daarom is het belangrijk om kennis over omgaan met verschillen op peil te houden. Sommige mbo-instellingen hebben een eigen ‘academie’ die zich richt op kennisontwikkeling en onderzoek. Andere maken gebruik van lectoraten en werken samen met de hogescholen.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij