Zoeken

19 juni: Bijeenkomst over opting out lwoo

Op 19 juni organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out voor swv-en die reeds werken met opting out en voor swv-en die dit jaar zijn gestart of in de toekomst willen starten met opting out.

Swv-en zijn vanaf 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro en voor de budgetten lichte ondersteuning. Via opting out lwoo kunnen swv-en afwijken van de landelijke criteria en duur voor toewijzing van lwoo. Daarnaast kunnen swv-en besluiten onder welke voorwaarden scholen een lwoo-licentie krijgen. Sommige swv-en zijn per 1 januari 2016 gestart met opting out, andere swv-en zijn gestart per 1 januari 2017 of 2018.

Voor het programma en de praktische informatie kunt u terecht op de website van steuntpuntpassendonderwijs-povo.nl. U kunt zich ook aanmelden via deze website.

 


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij