Zoeken

Veel kwetsbare jongeren in noorden en grote steden

Onderwijs in cijfers is met landelijke cijfers gekomen over jongeren in kwetsbare positie. Vooral de noordelijke regio’s en grote steden scoren hoog. Jongeren zijn vaak kwetsbaar als zij vanuit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg) naar het mbo of de arbeidsmarkt gaan. Het is belangrijk dat de betrokken partijen deze jongeren goed in beeld hebben. En dat ze goede afspraken met elkaar maken om deze overstap goed te laten verlopen. De vervolgaanpak ‘vsv en jongeren in een kwetsbare positie’ besteedt specifiek aandacht aan deze jongeren in in een kwetsbare positie.

 


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij