Zoeken

Nederlandse Vereniging voor Autisme pleit voor maatwerkoplossing

Voor kinderen met autisme kost een normale schooldag veel meer energie dan voor iemand zonder autisme. In België mogen deze kinderen daarom één dag per week thuisblijven. De Nederlandse Vereniging voor Autisme ziet deze regeling ook graag naar Nederland komen. ‘We horen vaak dat het soms te veel wordt voor kinderen met autisme. Ouders zoeken al jaren naar passend onderwijs en een maatwerkoplossing’, vertelt Joli Luijckx van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Onbegrip zorgt voor spanning

Wendy Helmink heeft een zoon, Finley, met PDD-NOS. Elke week een dag vrij lijkt haar wat te veel voor haar zoon. ‘Ik ben bang dat hij dan te veel gaat missen, één keer in de maand zou voor Finley al genoeg zijn. Maar als de mogelijkheid er zou zijn, biedt dat zeker uitkomst. Want soms wordt het Finley inderdaad te veel. Als ze vrij mogen werken, wordt er bijvoorbeeld achtergrondmuziek opgezet. Dat geeft Finley te veel prikkels.’

Toch is die ene dag in de week niet de oplossing, volgens NVA. ‘Ook dan vallen er kinderen buiten de boot. De echte oplossing is uiteindelijk maatwerk voor elk kind. Maar het is zeker een mooie stap in de goede richting’, zegt Luijckx.

Wetsvoorstel in Tweede Kamer

In Nederland is een wetsvoorstel gemaakt dat meer mogelijkheden biedt om een onderwijsprogramma samen te stellen voor leerlingen met specifieke behoeften. Dat ligt nu bij de Tweede Kamer. Nu kan het hoofd van een school een kind vanwege gewichtige omstandigheden maximaal 10 dagen per jaar vrij geven. Als het over een langere periode gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

Meer informatie en een reportage vindt u op de website van rtlnieuws.

Bron: RTLnieuws


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij