Zoeken

‘Aandacht zorgleerlingen gaat niet ten koste van ‘gewone’ leerlingen’

Gaat de extra aandacht voor zorgleerlingen in de klas ten koste van de ‘gewone’ leerlingen? Ja, zegt 79 procent van de leerkrachten. Nee, zegt het Kohnstamm Instituut, het kenniscentrum voor onderwijs, dat er onderzoek naar deed. Hoe zit dat?

De monitor deed samen met DUO Onderwijsonderzoek & Advies onderzoek onder ruim duizend leerkrachten in het basisonderwijs. De ‘gewone’ leerlingen betalen volgens hen dus de rekening voor het passend onderwijs.

Het Kohnstamm Instituut onderzicht de effecten van het aandeel zorgleerlingen en keek daarbij ook naar het aantal achterstandsleerlingen, hoog presterende leerlingen, etcetera. Het blijkt niets uit te maken. Guuske Ledoux, wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut: ‘De samenstelling van de klas heeft geen invloed op de prestaties van leerlingen.’

Lees het volledige artikel op de website van KRO-NCRV De Monitor.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij