Zoeken

Toekomstcoach ondersteunt jongeren in het VSO en PrO die dreigen vast te lopen

Een derde van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO) verlaat de school zonder diploma en van degenen die de school wel afmaken is bijna de helft niet in staat om zelf een baan te vinden. Dit terwijl hebben van werk zo belangrijk is om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving.

Dit kan worden voorkomen als VSO- en PrO-jongeren al op school gecoacht worden bij hun voorbereiding op deelname aan de maatschappij, waarbij de coaching doorloopt totdat de jongere gesetteld is. Zo kan de jongere vanuit zijn of haar eigen kracht naar een baan toewerken en wordt er tegelijkertijd een vinger aan de pols gehouden.

De MEE Toekomstcoach ondersteunt jongeren met een beperking, die vast dreigen te lopen in het onderwijs. De Toekomstcoach is in die periode vooral de verbindende schakel tussen de betrokken partijen en biedt de jongere een vertrouwde basis om op terug te vallen. Hij of zij pakt de gestapelde problematiek aan op basis van jarenlange ervaring met en kennis van het oplossen en begeleiden van jongeren met meervoudige problemen.

Lees hier meer over de MEE Toekomstcoach.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij