Zoeken

Alvast subsidie voor vijftig scholen om werkdruk te verlagen

Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15 januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de werkdruk. Het ministerie van Onderwijs stelt per bestuur 8.000 euro beschikbaar om maatregelen op school te kunnen nemen.

De subsidie is een vervolg op Operatie Regels Ruimen, dat nog door het vorige kabinet is uitgevoerd. Het staat los van de toegezegde structurele gelden uit het regeerakkoord voor werkdrukvermindering, waarover nog afspraken worden gemaakt tussen overheid en onderwijs.

Het bedrag is bedoeld als steuntje in de rug voor basisscholen die andere maatregelen willen nemen dan het inhuren van extra leraren.

Lees het volledige bericht op de website van de Algemene Vereniging Schoolleiders.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij