Zoeken

Bijeenkomst over opting out lwoo op 20 september 2017

Op 20 september organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out voor swv’en die reeds werken met opting out en voor swv’en die dit jaar zijn gestart of volgend jaar willen starten met opting out.

Swv’en zijn vanaf 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van lwoo en pro en voor de budgetten lichte ondersteuning. Via opting out lwoo kunnen swv’en afwijken van de landelijke criteria en duur voor toewijzing van lwoo. Daarnaast kunnen swv’en besluiten onder welke voorwaarden scholen een lwoo-licentie krijgen. Sommige swv’en zijn per 1 januari 2016 gestart met opting out, andere swv’en zijn 1 januari 2017 gestart of willen per 1 januari 2018 starten.

Om u te helpen om na te denken over hoe u dit (verdere) invulling wilt geven én vooral ook om ervaringen uit te wisselen met elkaar, organiseren wij op woensdag 20 september 2017 een bijeenkomst over opting out.

Programma

10.00 – 12.00 uur: Informatief programma
• Presentatie over Monitoren en verantwoorden door Infinite
• Informatie over het voortgangsonderzoek opting out lwoo door Oberon

12.00 – 13.00 uur: Lunch

13.00 – 15.00 uur: Uitwisseling aan de hand van bepaalde thema’s

Het is mogelijk om u alleen voor het ochtend- of middagprogramma in te schrijven. In het aanmeldformulier kunt u aangeven of u wel of niet van de lunch gebruik wilt maken.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 20 september 2017
Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur
Locatie: Omgeving Utrecht – wordt nader bekend gemaakt
Voor wie: voor swv’en die reeds werken met opting out en voor swv’en die dit jaar zijn gestart of volgend jaar willen starten met opting out.
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze informatiebijeenkomst
Aanmelden: Via dit formulier


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij