Zoeken

Brochure voor sbo en so over ontwikkelingsperspectief

Scholen en besturen hebben onlangs van de PO-Raad de brochure Ontwikkelingsperspectief in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs ontvangen. Binnenkort volgen ook brochures voor het regulier basisonderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Ontwikkelingsperspectief vaststellen

Voor de volgende leerlingen moeten scholen verplicht een ontwikkelingsperspectief opstellen:

  • leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • leerlingen in het speciaal basisonderwijs
  • leerlingen in het praktijkonderwijs
  • leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs

Geen ontwikkelingsperspectief

Reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die in het reguliere (basis)ondersteuningsaanbod zit, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching. Voor leerlingen met een verwachte uitstroombestemming praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning hoeven scholen geen ontwikkelingsperspectief op te stellen als deze leerlingen geen extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen.

Voor leerlingen in het vmbo met lwoo is een ontwikkelingsperspectief niet verplicht.

Download de brochure Ontwikkelingsperspectief in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (PDF, 1,7 MB).


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij