Zoeken

Criteria praktijkonderwijs blijven behouden

Minister Slob heeft besloten om de landelijke criteria voor het praktijkonderwijs te behouden. Dat besluit nam hij onder meer op basis van gesprekken met de Sectorraad Praktijkonderwijs. Met de raad sprak Slob over de positie van het praktijkonderwijs en het behoud hiervan.

Door de landelijke criteria, bestaande uit het IQ en de leerachterstanden van de leerling, te behouden, blijft het praktijkonderwijs een herkenbare schoolsoort. Eén waarbij een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk is. Zo´n verklaring is nodig om een goede afweging te kunnen maken of een leerling daadwerkelijk op zijn of haar plek is in het onderwijs.

De meeste praktijkscholen zijn klein van omvang en daardoor extra kwetsbaar voor leerlingendaling. Het is daarom belangrijk dat het onderwijsaanbod (ook in de toekomst) beschikbaar blijft en aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de leerling.

Om dat voor elkaar te krijgen, is samen met de Sectorraad Praktijkonderwijs een werkagenda opgesteld voor de komende periode.

Zie ook het nieuwsbericht ‘Brief en twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs naar Tweede Kamer


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij