Zoeken

Conclusies van de netwerkbijeenkomst: hoe gaat het met de verevening?

Donderdag 8 maart vond de netwerkbijeenkomst ‘Financieel management en verantwoording Passend Onderwijs’ plaats in Utrecht. Het middagprogramma draaide om de verevening.

De belangrijkste conclusie? Met name ‘zachte’ factoren bepalen in hoeverre samenwerkingsverbanden een negatieve vereveningsopdracht succesvol uitvoeren. En dat is hoopvol: ‘zachte’ factoren zijn immers te beïnvloeden.

Infinite Financieel onderzocht in opdracht van de PO-Raad en de VO-raad hoe het er in het land cijfermatig voor staat met de verevening. Het onderzoek richtte zich met name op de samenwerkingsverbanden met een negatieve vereveningsopdracht.

Lees de uitkomsten van het onderzoek op de website van Steunpunt passend onderwijs.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij