Zoeken

Hulpmiddelen nodig? Vraag het UWV

Heeft een leerling hulp of hulpmiddelen nodig bij het volgen van onderwijs? Bijvoorbeeld hulp van een schrijf- en gebarentolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto? Dan kan de ouder/voogd bij UWV een vergoeding aanvragen of gebruikmaken van een regeling.

De hulp, hulpmiddelen en regelingen noemen wij ook wel voorzieningen. Om gebruik te maken van een regeling of om een vergoeding voor hulp of een hulpmiddel aan te vragen, moet u aan de algemene voorwaarden voldoen. Het aanvragen van zo’n voorziening gebeurt via de DigiD van uw kind.

Meer weten

Op de website van UWV staat meer informatie over het aanvragen van voorzieningen.

Of kijk hier wat wettelijk wel en niet mag bij het aanvragen van voorzieningen bij UWV voor passend onderwijs.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij