Zoeken

Internetconsultatie wetsvoorstel regionale samenwerking vroegtijdig schoolverlaten

Met het wetsvoorstel ‘regionale samenwerking vsv en jongeren in een kwetsbare positie’ komt er een wettelijke basis voor voortzetting van de vsv-aanpak.  Het wetsvoorstel staat tot 8 maart 2017 open voor internetconsultatie.

Met die wettelijke basis kunnen onderwijsinstellingen en gemeenten de aanpak van voortijdig schoolverlaten voortzetten. Het wetsvoorstel biedt deze partijen de ruimte waarbinnen ze een regionaal sluitend vangnet voor vsv’ers en jongeren in een kwetsbare positie kunnen organiseren. Daarnaast zorgt het wetsvoorstel ervoor dat mbo-instellingen de aansluiting vinden bij het overleg tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs. Zo moet er een sluitend regionaal ondersteuningsaanbod ontstaan voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben.

Het wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

  1. een structurele regeling voor het regionaal programma voortijdig schoolverlaten en het regionaal bestuurlijk overleg tussen gemeenten en onderwijsinstellingen;
  2. formalisering van de regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten voor de doelgroep leerplichtige leerlingen van 12 tot 18 jaar;
  3. de specifieke uitkering voor de RMC-functie van gemeenten wordt uitgebreid met een gedeelte dat is bestemd voor het regionaal programma vsv;
  4. uitbreiding van de taak van de RMC-functie met het volgen van leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs van 16 tot 18 jaar;
  5. uitbreiding van het regionaal bestuurlijk overleg vsv met partijen uit de domeinen arbeid en zorg;
  6. uitbreiding van de toelatingsmogelijkheid tot het vavo met leerlingen die in het desbetreffende schooljaar 18 jaar worden en in het kader van de bestrijding van voortijdig schoolverlaten naar het vavo worden doorverwezen;
  7. afstemming van het ondersteuningsaanbod tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden vo en mbo-instellingen.

Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij