Zoeken

Kabinet zet ingezette koers passend onderwijs voort

Het nieuwe kabinet zet de ingezette systematiek van passend onderwijs voort. Dat blijkt uit het Regeerakkoord dat dinsdag 10 oktober 2017 bekend werd gemaakt. Wel onderzoekt het kabinet op welke wijze het leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd.

Het kabinet bekijkt ook hoe de zorg voor leerlingen met complexere problemen binnen een beperkt aantal onderwijsinstellingen direct uit de zorgmiddelen in onderwijstijd kan worden gefinancierd. Dit met het oog op leerlingen met een ernstig meervoudige handicap. De zorg die zij thuis krijgen, dient daarop aan te sluiten. Om ervoor te zorgen dat middelen voor passend onderwijs ook echt in de klas terechtkomen, komt er onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden.

Passende aanpak
Ieder kind, beperkt en begaafd, verdient onderwijs om zichzelf maximaal te ontplooien. Ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt. Het kabinet wil dat ouders en scholen in een gelijkwaardig gesprek een passende aanpak afspreken, daarbij ondersteund door een onderwijsconsulent. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, wil het kabinet het aantal thuiszitters fors beperken en verzuim eerder signaleren en aanpakken. Alle samenwerkingsverbanden beleggen daarvoor een wettelijk verplichte doorzettingsmacht.

Vernieuwend toezicht
Het toezicht is vernieuwd. De inspectie toetst in de toekomst niet alleen op de deugdelijkheidseisen, maar stimuleert ook dat scholen zich continu verbeteren. Dit komt tot uitdrukking in de waardering ‘goed’ of het toekennen van de benaming ‘excellent’. De onderwijsinspectie krijgt bovendien de bevoegdheid om bij de beoordeling van scholen meer rekening te houden met de eventuele aanwezigheid van buitengewoon veel zorgleerlingen. Dit doet meer recht aan scholen die zich extra inspannen voor passend onderwijs.

Lees hier de volledige tekst van het regeerakkoord


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij