Zoeken

Kafkabrigade publiceert essay over bureaucratie

Minder bureaucratie is een van de doelen van passend onderwijs. Om bureaucratie zo veel mogelijk te voorkomen, schakelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Kafkabrigade in. De Kafkabrigade onderzocht op welke terreinen de risico’s het grootst zijn en ontwikkelde hulpmiddelen waarmee betrokkenen uit het veld die risico’s kunnen aanpakken. Vandaag publiceert de Kafkabrigade een essay over de risico’s op en de valkuilen van overmatige bureaucratie.

Disfunctionele en functionele bureaucratie

Bij overmatige bureaucratie in het onderwijs gaat het om disfunctionele bureaucratie. Hierbij is vooral aandacht voor ingewikkelde en verkeerd ontworpen procedures en wordt het perspectief van de ouder of leerling uit het oog verloren. Dit in tegenstelling tot functionele bureaucratie, die gekenmerkt wordt door heldere taakverdelingen en transparante procedures. Deze procedures zijn altijd gericht op duidelijkheid bieden en mogelijkheden voor individuele oplossingen.

Aanbevelingen om disfunctionele bureaucratie te voorkomen

Het essay beschrijft waar disfunctionele bureaucratie op de loer ligt bij:

  • het opstellen en uitwerken van het ontwikkelingsperspectief
  • het inrichten van het onderwijsaanbod in de regio
  • het uitoefenen van het leraarschap
  • de samenwerking in de regio met de andere onderwijspartners en de gemeenten

Voor deze belangrijke thema’s staan in het essay aanbevelingen om disfunctionele bureaucratie te voorkomen.

Handreikingen met praktische tips

De Kafkabrigade ontwikkelde ook een aantal handreikingen met tips om disfunctionele bureaucratie te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de handreiking ‘Leren van klachten’. Hierin staan praktische tips over hoe een organisatie zichzelf kan verbeteren door een klacht te beschouwen als een suggestie voor kwaliteitsverbetering.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij