Zoeken

“Knap dat al die scholen aan het gezamenlijk belang gedacht hebben”

Opting out: samenwerkingsverband Eindhoven en Kempenland is een van de inmiddels 26 die afwijken van de landelijke regels voor de toewijzing van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Met succes, vertellen schooldirecteuren Fred Thomassen (Were Di)  en Jacques Wilbers (Vakcollege Eindhoven): “Er zijn eigenlijk alleen maar plussen.”

Zelf bepalen  welke vmbo-leerlingen lwoo toegewezen krijgen. Het samenwerkingsverband wilde graag gebruikmaken van deze mogelijkheid, die sinds 1 januari 2016 bestaat. En dus ook alle scholen van het samenwerkingsverband, want dat is een voorwaarde. Terwijl het voor sommige best kan betekenen dat ze er in eerste instantie iets bij inschieten. “Knap dat al die scholen aan het gezamenlijk belang hebben gedacht”, zegt Fred Thomassen daarover.

Maar waarom hebben jullie eigenlijk voor opting out gekozen?

Fred Thomassen: “Op een gegeven moment zijn de gelden voor lwoo door het ministerie vastgezet en was duidelijk hoeveel een samenwerkingsverband precies krijgt. Vanaf dat moment hebben we gezegd: ‘Oké, als het vaststaat, kunnen we dan kijken hoe we zonder al die aanvraagprocedures dat geld op basis van een historisch gemiddelde kunnen verdelen onder de scholen die lwoo-leerlingen hebben?’”

Jacques Wilbers: “We hebben het principe ‘geld volgt de leerling’, dus we moeten ervoor zorgen dat er ook zo veel mogelijk geld naar die leerlingen gaat. In het verleden vergde de indicering van lwoo-leerlingen testen op de basisschool en ook nog eens op het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gingen. Heel erg duur; dat gaat om tonnen. Daarom kozen we voor opting out: nu zijn de gegevens van de basisscholen en het onderwijskundig rapport voldoende voor de verdeling van lwoo-gelden over de verschillende scholen.”

Fred Thomassen: “Het gaat echt om veel tijd en geld. Wij hebben iemand die er 0,3 fte aan besteedde. Hij kan nu ineens ander werk gaan doen. Bovendien was het samenwerkingsverband ongeveer een  miljoen euro kwijt aan administratiekosten om indicaties van de Regionale Verwijzingscommissies (RVC’s) te krijgen; per dossier vier- à vijfhonderd euro. De pot met geld is nu dus extra groot, zodat we ook leerlingen kunnen ondersteunen die misschien niet eens aan die lwoo-criteria voldoen, maar wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken (of nodig hebben). Verder  weten de scholen nu sneller waar ze aan toe zijn en dat maakt het makkelijker om het werk in te schatten en de begroting op te stellen. En ten slotte zijn we ook af van die strijd met basisscholen. Het VO vroeg dan vaak meer lwoo-leerlingen, want dat betekent meer geld. Maar basisscholen wilden juist niet de ‘rode vlag’ krijgen als ze relatief veel lwoo-leerlingen bij het VO afleverden. Opting out kent voor ons dus eigenlijk alleen maar plussen.”

Zouden jullie alle samenwerkingsverbanden aan willen raden om voor opting out te kiezen?

Jacques Wilbers: “Het is lastig in te schatten. Wij hadden een goed beeld van de lwoo-leerlingen op de verschillende scholen, en we voorzagen geen grote veranderingen binnen die scholen. Weet je dat niet, dan wordt het lastig om er een objectief criterium onder te houden. Dat is voor ons trouwens ook nog wel een uitdaging.”

Fred Thomassen: “Ik denk toch eigenlijk dat elk samenwerkingsverband er een goede keuze aan zou maken. Mits je natuurlijk al die scholen op één lijn krijgt. Dat iedereen zegt: ‘Dit is de verdeelsleutel en dat betekent dat de ene misschien wat meer krijgt dan de ander.’ Maar op het grote geheel brengt het juist rust. En het levert dus tijd en geld op waarmee je weer andere kleine pijntjes op school kunt opvangen. Bij ons heeft in ieder geval geen enkele school die verdeelsleutel weer ter discussie gesteld. Dat betekent dat alles goed is gegaan. Een mooie zaak.”


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij