Zoeken

Landelijke Actieweek Thuiszitters – 8 t/m 12 mei 2017

Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem of haar past, met de juiste hulp op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis. Tijd voor actie!

Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Een week barstensvol activiteiten, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad samen met de PO-Raad, de MBO-raad, de VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, LECSO, IederIn, LAKS, het NCJ, de Raad van de Kinderbescherming, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van Onderwijs.

Een tipje van de sluier…

Tijdens de actieweek zijn er regionale bestuurlijke bijeenkomsten, ontmoeten onderwijs en zorg elkaar tijdens de landelijke bijeenkomst en kunnen deelnemers meedoen aan een Webinar. Op de website van Steunpunt passend onderwijs staat een overzicht van de activiteiten.

Zelf een activiteit organiseren?

Iedereen kan de kans grijpen om in deze week ook op de eigen school, het samenwerkingsverband, de jeugdvoorziening of de gemeente een activiteit op het gebied van de preventie en het terugdringen van thuiszitters te organiseren. Die activiteiten kunnen worden doorgegeven aan bij het Steunpunt Passend Onderwijs en dan krijgen ze een plaats in de agenda. Het e-mailadres op die website (steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl) is ook te gebruiken om foto’s, video’s of handreikingen over het terugdringen van thuiszitters te delen.

Toolbox thuiszitters

Als onderdeel van de thuiszittersaanpak zijn de afgelopen jaren veel brochures, handreikingen, modellen en websites ontwikkeld. Al deze documenten kunt u vinden in een handige toolbox. Aan het eind van de actieweek wordt deze toolbox aangevuld met de opbrengsten uit de Landelijke Actieweek Thuiszitters.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij