Zoeken

Landelijke regeling voor bekostiging emb-leerlingen

Er is met ingang van dit schooljaar een landelijke regeling op basis waarvan scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) dit schooljaar bijzondere bekostiging kunnen aanvragen voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (emb-leerlingen). Ze hoeven nu niet meer per leerling bij de samenwerkingsverbanden een verzoek in te dienen voor aanvullende bekostiging. Voor de bijzondere bekostiging komen leerlingen in aanmerking die op 1 oktober 2014 met een categorie 3 bekostiging staan ingeschreven op een (v)so-school. Het gaat hier om leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen, die meer (medische) zorg in schooltijd nodig dan de school zelf kan bieden.

€ 5 miljoen beschikbaar

Voor de regeling is in het schooljaar 2015-2016 in totaal maximaal € 5 miljoen beschikbaar. Per leerling kan een bedrag van maximaal € 4.000 worden toegekend, tot het plafondbedrag is bereikt. Mochten er binnen de aanvraagtermijn méér aanvragen worden ingediend dan het budget toelaat, dan gaat het bedrag per leerling omlaag.

Aanvraag moet op 15 september binnen zijn

Scholen hebben niet lang de tijd om de bekostiging aan te vragen: hun aanvraag moet uiterlijk 15 september 2015 bij DUO binnen zijn. (V)so-scholen kunnen de bekostiging bij DUO aanvragen via een digitaal formulier (onderdeel 9 in onderstaand formulier).


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij