Zoeken

Maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking

Vanaf 1 augustus 2018 wordt maatwerk in onderwijstijd mogelijk voor leerlingen die door psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Deze kinderen kunnen dan een aangepast onderwijsprogramma krijgen dat afwijkt van het minimum aantal uren onderwijstijd.

Voor het ontvangen van maatwerk in onderwijstijd is wel instemming nodig van de Inspectie van het Onderwijs. Het bevoegd gezag vraagt de instemming aan via het Internet Schooldossier en verklaart daarbij dat een actueel ontwikkelingsperspectief is toegevoegd aan het leerlingdossier. Hierin wordt beschreven welke ondersteuning de leerling krijgt en hoe de leerling weer toegroeit naar het volledig aantal uren onderwijstijd op school.

Op onderwijsinspectie.nl leest u meer over de regeling en hoe u instemming kunt krijgen.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij