Zoeken

Meer kansen voor kwetsbare jongeren zoals Mandy

Leerlingen van praktijkscholen kampen met een leerachterstand en worden thuis niet altijd voldoende gestimuleerd. Hun leraren begeleiden hen intensief op weg naar een zelfstandige toekomst, maar ondanks dat heeft praktijkonderwijs geen goed imago, zegt docente Elly van Praat.

Negatief beeld
‘Onze leerlingen mogen gezien worden, ze zijn even waardevol als scholieren van andere opleidingen. Daarom vind ik het ontzettend belangrijk dat het praktijkonderwijs bekender wordt en het negatieve beeld verdwijnt.’ Elly is blij met JINC-project ‘Meer kansen voor kwetsbare jongeren’, dat door de Rabobank Foundation financieel wordt ondersteund. ‘In de eerste plaats kunnen tieners erdoor leren dat er meer plekken op de arbeidsmarkt ook voor hen toegankelijk zijn. Daarnaast hoop ik dat bedrijven gaan inzien dat onze leerlingen meerwaarde hebben.’

Meer kansen voor kwetsbare jongeren
Mandy is 14 jaar en zit op De Linie, een praktijkschool in Hoofddorp voor jongeren met leermoeilijkheden. Zij neemt deel aan het JINC-project ‘Meer kansen voor kwetsbare jongeren’, dat door de Rabobank Foundation financieel wordt ondersteund.

Bliksemstage
Doordeweeks woont Mandy bij haar oma, omdat haar ouders dan aan het werk zijn. Haar hamster, katten en konijnen verhuizen iedere week mee, zodat ze zich niet te erg verveelt. Via JINC liep Mandy een bliksemstage bij de supermarkt. Daardoor ontdekte ze dat ze best in een winkel zou kunnen en willen werken. Al zou ze later het liefst met dieren werken.

Lees hier het volledige verhaal over Mandy.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij