Zoeken

Nieuwe lesmethode voor seksuele vorming in speciaal onderwijs

‘Kriebels in je buik SO’ is een nieuwe digitale lesmethode seksuele vorming voor het speciaal onderwijs. De leerlijn seksuele vorming voor het speciaal onderwijs ZML vormt het uitgangspunt. De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar lessen. Zo sluiten de lessen aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en kan de docent aan een specifiek doel werken met de methode.

De lesmethode is vanaf begin maart te verkrijgen via www.kriebelsinjebuikso.nl. Via de website zijn nu al demolessen beschikbaar om te bekijken.

Lees het volledige bericht op de website van de Nationale Onderwijsgids.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij