Zoeken

Plein 013 onderzoekt ervaringen passend onderwijs

Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen die ook. Voor een deel kan deze steun echter beter. De oorzaken liggen in werkdruk en te weinig handen in de klas. Dat blijkt uit een onderzoek dat het samenwerkingsverband Plein 013 heeft laten uitvoeren onder een grote groep leerlingen met ondersteuningsbehoeften. 78 leerlingen, verdeeld over 28 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs hebben een enquête ingevuld. Daarnaast zijn er over 29 leerlingen verdiepende gesprekken gevoerd met ouders, intern begeleiders en leerkrachten.

 ‘We wilden weten hoe het met ze gaat en of ze de benodigde passende ondersteuning krijgen’, vertelt directeur Theo van Rijzewijk. ‘Het onderzoek toont aan dat degenen die steun nodig hebben, die ook krijgen. Maar voor een deel kan die steun nog veel beter. Leerkrachten en interne begeleiders zouden hier beter in gefaciliteerd moeten worden. Wat hen betreft meer handen in de klas. De zwaardere belasting voor de leraren zit vooral in het gedrag en de werkhouding van leerlingen. Opvallend is ook dat sommige leraren de communicatie met ouders anders ervaren dan de ouders zelf. Wat we nog te weinig weten, is hoe ouders en kinderen zelf de ondersteuning ervaren. Al heeft het onderzoek ook daarover informatie opgeleverd. In een vervolgonderzoek wil ik hier graag meer zicht op krijgen.’


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij