Zoeken

Ouderbetrokkenheid op verschillende manieren

Een van de thema’s tijdens de Thuiszitterstop van afgelopen 6 februari, was de samenwerking tussen ouders en onderwijs. Dit onderwerp werd besproken aan een populaire gesprekstafel – in twee rondes deden maar liefst 63 deelnemers mee. Goede en minder goede ervaringen werden uitgewisseld en er werd samen gezocht naar manieren om de samenwerking tussen ouders en onderwijs te versterken.

Er werd geconstateerd dat de samenwerking zich afspeelt in de driehoek onderwijs – zorg – ouders, met in de kern het kind. Belangrijk is dat alle partners in deze driehoek over voldoende kennis beschikken. Dit kennisvraagstuk speelt op alle niveaus, van ouders tot leraren tot bestuurders.

Deze thema’s komen ook terug tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters (van 8-12 mei). Op donderdag 11 mei organiseert Ouders & Onderwijs samen met het Nationaal Jeugdinstituut (NJi) een webinar over onderwijs-zorgarrangementen, in navolging van de succesvolle webinar in januari. Onderwijs-zorgarrangementen komen altijd tot stand door samenwerking tussen leerling, ouders, jeugdhulpinstellingen en scholen. Tijdens de webinar wordt aandacht besteed aan de manier waarop professionals vanuit school en onderwijs tot passende onderwijs-zorgarrangementen kunnen komen.

Marieke Boon van Ouders & Onderwijs zal het webinar mede presenteren en ervoor zorgen dat het ouder-perspectief belicht wordt. “Het is belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Soms worden zij te makkelijk onder druk gezet om bij te dragen in de bekostiging vanuit hun budget, met als dreigement dat hun kind anders thuis komt te zitten. Dit soort situaties willen we graag voorkomen. Onderwijs en zorg moeten mét de ouder afstemmen en komen tot een oplossing, niet vía de ouder.” De webinar is met name bedoeld voor professionals in onderwijs en jeugdhulp die betrokken zijn bij het arrangeren van individuele onderwijs-zorgarrangementen.

Op vrijdag 12 mei volgt een informatiebijeenkomst speciaal voor ouders, georganiseerd door Ouders & Onderwijs samen met Ieder(in). Tijdens de informatiebijeenkomst zullen professionals van Ingrado (leerplicht), NCJ (Jeugdgezondheidszorg), CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) en Onderwijsconsulenten uitleg geven over hun werk. Mark Weghorst van Ouders & Onderwijs: “Het is belangrijk dat ouders goed geïnformeerd zijn, de mogelijkheden zijn namelijk niet altijd bekend. Ook zullen we ingaan op wat de verschillende mogelijkheden kunnen betekenen. Ik wil ouders meegeven dat ze veel mogen verwachten van de professionals; er zijn altijd werkbare oplossingen mogelijk. Hierbij is de ouder een belangrijke speler om het belang van het kind centraal te kunnen stellen.”

Tijdens de bijeenkomst wordt ook een infographic gepresenteerd, waarmee ouders in één oogopslag kunnen zien welke mogelijkheden er zijn om tot oplossingen te komen. Mark licht toe: “Op het moment dat ouders een thuiszitter hebben, zien ze soms door de bomen het bos niet meer. Deze infographic maakt de bestaande informatie toegankelijker, helpt om een lijn aan te brengen en de juiste stappen te nemen. De juiste informatie stelt ouders ook in staat om op een positieve manier bij te dragen. Dit kan al in een vroegtijdig stadium.” Om de informatie zo breed mogelijk te verspreiden zal er een livestream van deze bijeenkomst worden aangeboden.

Oproep: ga met regionale thuiszitterstafel, professionals of ouders om tafel zitten op 11 of 12 mei en schakel in op het webinar of de informatiebijeenkomst. Na afloop zijn er waarschijnlijk genoeg punten om met elkaar verder in gesprek over te gaan!

Webinar – 11 mei – 15:00-16:00
Meer informatie en aanmelden voor het webinar:  via deze website.

Informatiebijeenkomst – 12 mei – 15:00-18:00 – Churchilllaan 11 in Utrecht
Inschrijven: Door voorinschrijving.

Voor alle activiteiten tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters, zie de website van Steunpunt Passend Onderwijs.

 


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij